itretisektor | TS: Nadácia Orange podporí vzdelávanie o používaní kumunikačných technológií a ich rizikách

TS: Nadácia Orange podporí vzdelávanie o používaní kumunikačných technológií a ich rizikách

Nadácia Orange otvára druhý ročník grantového programu e-Školy pre budúcnosť. O podporu sa v ňom môžu uchádzať projekty zamerané na inovatívne vzdelávanie v oblasti rozumného a zodpovedného používania komunikačných technológií deťmi.

Komunikačné technológie sú v súčasnosti bežnou súčasťou života detí. Okrem množstva výhod však so sebou prinášajú aj riziká – zvyšujúci sa výskyt kyberšikanovania, hrozbu závislosti, prehliadanie nevhodného obsahu či hrozby vyplývajúce z virtuálnej komunikácie s neznámymi ľuďmi. Nadácia Orange preto už po druhý raz otvorila grantový program e-Školy pre budúcnosť.

Nadácia Orange si uvedomuje aktuálnosť a závažnosť tejto témy, preto v aktuálnom ročníku grantového programu navyše rozdelí medzi podporené projekty o 10-tisíc eur viac ako v predošlom roku. Celkovo 50-tisíc eur je tak vyčlenených na nápady pedagógov zamerané na vzdelávanie o zodpovednom využívaní komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami.

Projekty grantového programu e-Školy pre budúcnosť pre školský rok 2015/2016 môžu predkladať pedagógovia, ale tiež mimovládne organizácie či inštitúcie, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania a spolupracujú so základnou či strednou školou.

Uzávierka prijímania žiadostí: 1. októbra 2015
Zverejnenie podporených projektov: 27. novembra 2015
Maximálna podpora pre jeden projekt: 1 500 eur

Do grantového programu budú projekty prijímané výlučne elektronickej forme. Podrobné informácie nájdu uchádzači na stránke Nadácie Orange www.nadaciaorange.sk. Komplexné informácie, rady a tipy týkajúce sa využívania komunikačných technológií a rizík, ktoré s nimi súvisia, nájdete na www.e-deti.sk.

Zámery projektov odporúča Nadácia Orange vopred konzultovať, najmä v otázke ich priechodnosti a oprávnenosti položiek rozpočtu, a to s pracovníkmi Centra pre filantropiu n. o. Kontaktovať ich môžete na tel. čísle 0905 313 313, e-mail: info@nadaciaorange.sk. Osobnú konzultáciu je možné si dohodnúť v Centre pre filantropiu, n. o. na Kozej 11 v Bratislave.


www.nadaciaorange.sk, 28.08.2015


< Späť