itretisektor | TS: Meteorit Košice v Prírodovednom múzeu SNM 24. september 2015

TS: Meteorit Košice v Prírodovednom múzeu SNM 24. september 2015

Vo štvrtok 24. septembra 2015 o 11.00 hod. bude v mineralogickej expozícii Zázrak prírody - Klenoty Zeme SNM-PM na 2. poschodí predstaviteľmi Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici slávnostne odovdaný mimoriadne zaujímavý predmet výpôžičky, ktorý sa stane ďalším vzácnym exponátom tejto expozície v SNM-PM.

Jedná sa o úlomok meteoritu Košice o rozmeroch 11,8 x 10,9 x 10,5 centimetrov a hmotnosti 2167,4 gramov. Je to najväčší z úlomkov nájdených po meteore, ktorý 28. februára o 23:24:46 SEČ zažiaril na nočnej oblohe nad Strednou Európou s následným pádom meteoritov do okolia Košíc. Napriek neskorej nočnej hodine 28. 2. 2010 o 22:24:46 UT množstvo ľudí na východnom Slovensku a severe Maďarska spozorovalo nezvyčajne jasný úkaz. Prebiehal práve finálový zápas olympijského turnaja v hokeji. Svetlo z bolidu (jasného meteoru) prelietajúceho atmosférou osvetlilo krajinu a bolo viditeľné aj cez okná bytov a domov sprevádzané dlhotrvajúcim viacnásobným dunením podobným hromu alebo výbuchu. Vďaka video záznamom z Maďarska a výpočtom dr. Borovičku (AV ČR) sa slovenským astronómom podarilo počas niekoľkých expedícií nájsť 77 fragmentov meteoritu s celkovou hmotnosťou 4,3 kg. Úlomok meteoritu je pokrytý kôrou vzniknutou pri prelete atmosférou Zeme, s výnimkou časti jednej strany, ktorá je zrnitá po prirodzenom rozpade pôvodného väčšieho úlomku.

Meteorit je chondrit typu H5. Napriek tomu, že je to najbežnejší typ meteoritu, z vedeckého hľadiska ide o veľmi výnimočný prípad. Na svete je nájdených okolo 40 000 meteoritov, ale z toho len 14 má doteraz určenú dráhu, takže vieme, z ktorej časti slnečnej sústavy k nám prišli. Meteorit „Košice“ je 15. prípadom, prvým na Slovensku. Od posledného pozorovaného pádu meteoritu na územie Slovenska, ktorého dráha sa vtedy nedala určiť, prešlo 115 rokov.

Odovzdanie vzácneho meteoritu do expozície SNM-PM sa deje deň pred celourópskou Nocou výskumníkov, ktorá bude prebiehať už tradične aj v Prírodovednom múzeu SNM - piatok 25. septembra. Návštevníci tohto festivalu vedy budú tak medzi prvými, ktorí budú môcť vzhliadnuť najväčší frament zo slovenského meteoritu „Košice“. Srdečne pozývame.

program Noci výskumníkov – festivalu vedy nájdete na http://www.snm.sk/; http://www.snm.sk/?prirodovedne-muzeum-podujatia&clanok=noc-vyskumnikov-2015 a na http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-bratislava/snm-prirodovedne-muzeum.html


www.snm.sk, 22.09.2015


< Späť