itretisektor | TS: Predstavenie modelu otvoreného informačného systému MVO v krajských mestách

TS: Predstavenie modelu otvoreného informačného systému MVO v krajských mestách

Pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pána Martina Giertla sa v mesiaci september uskutočnila séria 8 pracovných workshopov v krajských mestách SR k národnému projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií".

Workshopy sa konali v týchto mestách a termínoch:

 • Trnava (09.09.2015)
 • Trenčín (10.09.2015)
 • Bratislava (16.09.2015)
 • Banská Bystrica (17.09.2015)
 • Nitra (18.09.2015)
 • Žilina (22.09.2015)
 • Prešov (23.09.2015)
 • Košice (24.09.2015)

Workshopov sa zúčastnilo takmer 350 účastníkov z radov mimovládnych neziskových organizácií a verejnej správy.

Hlavným cieľom workshopov bolo predstaviť model otvoreného informačného systému mimovládnych neziskových organizácií a získanie spätnej väzby.

Ďalšími témami workshopov boli:

 • návrh zákona o centrálnom registri MNO
 • príležitosti pre MNO v operačných programoch eurofondov na obdobie 2014 – 2020
 • aktivity ÚSV ROS (elektronická hromadná žiadosť, modul dotačných schém, otvorené dáta, participácia MNO pri tvorbe verejných politík)

Celé znenia prezentácií z workshopov, ako aj fotogalériu nájdete TU.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.


01.10.2015

< Späť