itretisektor | TS: Lienka sa starala aj tento rok

TS: Lienka sa starala aj tento rok

„Rozhodnutie starať sa o staršieho príbuzného nie je jednoduché, často stojí stratu zamestnania, príjmu, voľného času a sociálnych kontaktov. Rodina musí byť súdržná a solidárna, aby starostlivosť zvládla, aby nezostala len na bedrách jedného z nich. Ak sa to podarí, je to výhra všetkých. Napriek tomu, že na Slovensku existuje tradícia domácej starostlivosti, podporená aj zákonmi, štát ani obce rodinných opatrovateľov veľmi nepodporujú.“ vysvetľuje Vladislav Matej, riaditeľ nadácie SOCIA

STARAŤ SA JE VÝHRA – s týmto sloganom na jeseň minulého roku SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien organizovala 5. ročník kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA. Jej cieľom bolo otvoriť diskusiu o domácej starostlivosti o seniorov a vo verejnej zbierke LIENKA POMOCI získať finančné prostriedky na podporu projektov terénnych a ambulantných služieb pre odkázaných seniorov. Spojenie so svetovou inovátorskou online fundraisingovou platformou - prizeo.com, zbierka v uliciach miest na celom Slovensku a získanie darov fyzických a právnických osôb na účet zbierky LIENKE POMOCI pomohlo dosiahnuť celkový výnos vo výške 30 tisíc eur.

Získanú sumu nadácia rozdelila medzi 32 projektov neziskových organizácií a samospráv. Lienka pomoci podporuje zvyšovanie kvalifikácie opatrovateliek, umožňuje nákup a požičiavanie rehabilitačných pomôcok do rodín, pomáha skvalitniť prepravnú službu pre imobilných seniorov. Podporuje organizácie, ktoré zaškoľovaním a požičiavaním pomôcok uľahčujú prácu domácich opatrovateľov. Podporené organizácie a obce pomáhajú seniorom v domácnostiach alebo poskytujú ambulantné služby a zároveň plnia úlohu poradenských centier pre neformálnych opatrovateľov. Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.lienkapomoci.sk.

Nadácia SOCIA pokračuje v realizácii verejnej zbierky LIENKA POMOCI aj tento rok. Jej cieľom je získať finančné prostriedky na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. V tejto súvislosti Ministerstvo vnútra SR 13. júla 2015 rozhodlo o predĺžení zbierky a do registra zbierok ju zapísalo pod číslom 000-2014-019392. Verejnosť môže zbierku podporiť zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 823 v sieťach všetkých operátorov alebo zaslaním ľubovoľnej sumy na účet číslo 2621828221/1100, IBAN: SK5011000000002621828221. Kampaň „Moje STARšie ja“ sa tento rok sústredí na priestor sociálnych sietí. Oslovuje verejnosť s možnosťou urobiť si spoločnú „selfie“ fotku a vyjadriť tak svoj vzťah k starému rodičovi.


www.socia.sk, www.lienkapomoci.sk, 01.10.2015


< Späť