itretisektor | TS: Pozvánka na 2-dňový kurz pre zástupcov verejnej správy - Právne a ekonomické minimum o MNO

TS: Pozvánka na 2-dňový kurz pre zástupcov verejnej správy - Právne a ekonomické minimum o MNO

Ako partner národného projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO" Vás dovoľujeme pozvať na 2-dňový kurz Právne a ekonomické minimum o mimovládnych neziskových organizáciách pre zástupcov verejnej správy.

Pozvánku a registračný formulár nájdete na stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti - TU


06.10.2015

< Späť