itretisektor | TS: Dnes je Európsky deň darcovstva a transplantácií

TS: Dnes je Európsky deň darcovstva a transplantácií

Šiesty október vyhlásila Európska komisia za Európsky deň darcovstva a orgánových transplantácií. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku odberového a transplantačného programu. Orgánové transplantácie zachraňujú ľudské životy a pomáhajú kvalitatívne zlepšiť život pacientom, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. V rámci Európy je k dnešnému dňu aktuálne viac ako 70 tisíc pacientov, ktorí čakajú na transplantáciu niektorého zo životne dôležitých orgánov. Slovenská transplantologická spoločnosť sa pripája k myšlienke tohto európskeho dňa a v rámci svojej kampane Sedem životov pokračuje v šírení osvety o tejto problematike, pretože Slovensko stále patrí medzi krajiny s najnižším počtom orgánových transplantácií v Európe.

„Téma darcovstva orgánov a orgánových transplantácií je veľmi aktuálna nielen u nás na Slovensku, ale aj v celej Európe. Na našom kontinente evidujeme viac ako 70 tisíc čakateľov na transplantáciu niektorého zo životne dôležitých orgánov, pričom každý deň zomiera 12 pacientov, ktorí sa transplantácie nedožijú. Veľký nepomer zaznamenávame aj v porovnaní počtu čakateľov na transplantáciu s počtom odtransplantovaných pacientov. V minulom roku bolo v Európe zrealizovaných 31 165 transplantácií, pričom na čakaciu listinu bolo zaradených až 70 tisíc pacientov,“ objasňuje európske štatistiky Zuzana Žilinská, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti.

Európska komisia si za motto tohoročného Európskeho dňa darcovstva a transplantácií zvolila výstižný slogan „Staň sa darcom a hovor o tom doma“. Celospoločenská diskusia môže totiž viesť k zlepšeniu nelichotivej štatistiky v oblasti darcovstva a transplantácií orgánov nielen v Európe, ale aj na Slovensku. Práve s touto myšlienku a s rovnakou výzvou vstupuje do ďalšej fázy svojej osvetovej kampane aj Slovenská transplantologická spoločnosť. Kampaň Sedem životov určená na podporu odberového a transplantačného programu na Slovensku si dáva jasný cieľ - udržať v spoločnosti túto tému živú a aktuálnu.

„Sme presvedčení, že edukácia verejnosti má zmysel a vidíme, že prináša prvé pozitívne výsledky. Za všetko hovoria aktuálne štatistiky počtu odberov a transplantácií na Slovensku, kedy sme v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaznamenali nárast o 40 %. Preto budeme v našich aktivitách pokračovať aj naďalej,“ vysvetľuje Daniel Kuba, riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie.

1.1.2015 – 30.9.2015

1.1.2014 – 30.9.2014

počet mŕtvych darcov

71

45

počet živých darcov

15

12

nárast počtu darcov (medziročne)

o 33 %

počet transplantácií obličky

148

91

počet transplantácií pečene

23

16

počet transplantácií srdca

22

10

počet transplantácií spolu

193

117

nárast počtu transplantácií (medziročne)

 o 40 %

údaje v tabuľke vyjadrujú medziročné porovnanie január – september 2014 a 2015 

„Život je príliš vzácny dar na to, aby sme nevyužili príležitosť darovať ho ďalej,“ uviedla MUDr. Beáta Havelková, MPH zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá podporuje zdravotnícke výkony súvisiace s transplantáciami orgánov.

V rámci pokračovania kampane Sedem životov a v súlade s myšlienkou tohtoročného Európskeho dňa darcovstva a transplantácií bude Slovenská transplantologická spoločnosť realizovať osvetovú komunikáciu prostredníctvom billboardov a nového TV spotu. Jesennú fázu kampane Sedem životov a myšlienku významu darcovstva životne dôležitých orgánov podporili aj viaceré známe osobnosti: Filip Tůma, Bibiana Ondrejková, Erika Barkolová, Ady Hajdu, Andrea Karnasová, Martin Mňahončák a Zuzana Vačková.

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim ľuďom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku stále viac ako štyristo pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Kampaň Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť od apríla tohto roku má vzdelávať verejnosť o tejto téme, zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť dobu čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam.

V súčasnosti je na Slovensku šesť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov: tri v Bratislave a jedno v Banskej Bystrici, Košiciach a v Martine. Transplantácie pľúc sa u indikovaných pacientov zo Slovenska vykonávajú v AKH vo Viedni.

Viac informácií ako aj všetky aktuálne štatistiky týkajúce sa odberového a transplantačného programu na Slovensku sú k dispozícií na webovej stránke www.sedemzivotov.sk.


www.sedemzivotov.sk, 06.10.2015


< Späť