itretisektor | TS: Dobrovoľní horskí záchranári sa cítia ohrození novelou zákona o Horskej záchrannej službe

TS: Dobrovoľní horskí záchranári sa cítia ohrození novelou zákona o Horskej záchrannej službe

Aktuálne schválená novela zákona o Horskej záchrannej službe (HZS) obmedzuje fungovanie dobrovoľných záchranárov a vytláča ich z horských oblastí, v ktorých už roky efektívne poskytujú svoju pomoc.

Dobrovoľní horskí záchranári už od roku 1954 poskytujú svoje verejnoprospešné služby, pričom v poslednom období, po vzniku profesionálnej Horskej záchrannej služby, dochádza k neustálemu zhoršovaniu podmienok, za ktorých môžu svoju pomoc poskytovať.

Novela zákona o HZS okrem iného rozširuje činnosť profesionálnych záchranárov do nových horstiev, pričom štatistiky preukazujú, že v daných horstvách ide iba o niekoľko zásahov ročne, na čo doteraz stačili aj dobrovoľní horskí záchranári. Rozšírenie pôsobnosti profesionálnych záchranárov kladie zbytočne rastúce nároky na výdavky zo štátneho rozpočtu a tak neodôvodnene zvyšuje výdavky z verejných zdrojov. "Je potrebné veľmi seriózne zvážiť, v ktorej horskej oblasti je nevyhnutná profesionálna HZS, a to hlavne vzhľadom na náročnosť terénu, aktivity, ktoré sa v príslušnej oblasti vykonávajú a na štatistiku úrazovosti. Ak v týchto oblastiach doposiaľ dlhé roky účinne pôsobili dobrovoľní záchranári, nie je podľa nášho názoru dôvod situáciu meniť. Činnosť dobrovoľných záchranárov v týchto oblastiach naviac oveľa menej zaťažuje štátny rozpočet, čo tiež nie je zanedbateľná skutočnosť," povedal Ján Kuruc, predseda Horskej služby Orava.

Dlhodobo neriešené postavenie dobrovoľných horských záchranárov ešte zhoršuje aktuálna novela zákona o HZS a preto v záujme rovnocenného postavenia pripravujú dobrovoľní záchranári svoj vlastný zákon o Dobrovoľnej horskej službe. Daným zákonom by dobrovoľníci chceli dosiahnuť legislatívne uznanie svojej činnosti tak, aby mohli plniť svoje poslanie za podobných podmienok ako ostatné záchranné zložky na Slovensku. „Najmä v prípadoch, keď je potrebná koordinácia viacerých zložiek, je dôležité, aby sme pôsobili ako uznávaný a čitateľný partner,“ povedal Rastislav Medveď, predseda správnej rady Horskej služby. Jaroslav Švorc, predseda Tatranskej horskej služby - dobrovoľný zbor zdôrazňuje: „Štát by si mal uvedomiť, čo pre spoločnosť znamená akákoľvek dobrovoľnícka aktivita a vytvárať podmienky na jej rozvoj. Tak, ako sa profesionálni horskí záchranári riadia svojím zákonom o Horskej záchrannej službe, aj dobrovoľní horskí záchranári chcú mať jasné podmienky, za ktorých svoje dobrovoľnícke aktivity realizujú.“


Tlačová správa Horskej služby, 15.10.2015


< Späť