itretisektor | TS: Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Podnikové výskumné a inovačné centrá neziskového charakteru

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Podnikové výskumné a inovačné centrá neziskového charakteru

Združenie výskumných organizácií neziskového sektora (ZVONS) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú konferenciu Podnikové výskumné a inovačné centrá neziskového charakteru, ktorá sa uskutoční dňa 27. novembra 2015 od 9.00 hod. v priestoroch Centra vedy na Bojnickej 3 (areál Matadoru), Bratislava.

Účasť je bezplatná.

Konferencia je určená najmä pre:

 • zástupcov slovenského priemyslu
 • zástupcov organizácií neziskového sektoru, ktoré sa venujú výskumu a vývoju
 • tvorcov politiky v oblasti štátnej podpory výskumu a vývoja
 • zástupcov akademického sektora

Téma konferencie: Diskutovať možnosti vytvárania a financovania podnikových výskumno-vývojových centier neziskového charakteru ako optimálneho nástroja na podporu:

 • budovania výskumných a inovačných kapacít a štruktúr v slovenských podnikoch;
 • udržateľného rozvoja podnikového priemyselného výskumu;
 • dlhodobého zvyšovania podnikových výdavkov na výskum a vývoj;
 • efektívnej spolupráce podnikov s výskumnými inštitúciami;

Program: 2 bloky:

 1. Vytváranie podnikových výskumno-vývojových centier neziskového charakteru: trendy, výhody a príklady v Európe
 2. Panelová diskusia: Možnosti vytvárania a financovania podnikových výskumno-vývojových centier neziskového charakteru

V prípade záujmu o účasť sa zaregistrujte zaslaním e-mailu najneskôr do 25. novembra 2015 na adresu: Katarína Hindrová ZVONS Račianska 71 832 59 Bratislava e-mail: hindrovak@vuz.sk, tel.: 02 / 4924 6839. 

Program konferencie nájdete v prílohe.


www.zvons.sk, 20.11.2015

Súbory:

< Späť