itretisektor | TS: Vznikol Úrad pre ochranu práv v regionálnom školstve

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Vznikol Úrad pre ochranu práv v regionálnom školstve

Úrad pre ochranu práv v regionálnom školstve (ďalej len "úrad"), ako samostatný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "MŠVVaŠ SR), bude už od decembra riešiť problémy vzniknuté v regionálnom školstve. Na jeho čele bude Martin Maták, bývalý podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a predseda Združenia stredného školstva.

Úrad má za cieľ zefektívniť systém riešenia problémov učiteľov, zriaďovateľov a riaditeľov škôl, ale aj rodičov a žiakov. V nadväznosti na zozbierané informácie bude iniciovať a dohliadať na ich riešenie. Všetky informácie budú analyzované MŠVVaŠ SR a stanú sa podnetmi na zlepšenie ochrany práv v regionálnom školstve.

Úrad bude v prvom rade úradom prvého kontaktu, kde budú vedieť podnet zhodnotiť a odkázať na príslušný odbor ministerstva, respektíve iný kompetentný orgán štátnej správy. Síce bude mať zatiaľ len dvoch zamestnancov, jeho personálne obsadenie sa plánuje budúci rok rozšíriť o ďalších pracovníkov.

Kontaktné údaje na úrad budú zverejnené na webstránke MŠVVaŠ SR www.minedu.sk  v priebehu najbližších dní. 


www.minedu.sk, 03.12.2015

< Späť