itretisektor | TS: Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov prijala kódex transparentnosti

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov prijala kódex transparentnosti

Členovia Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) prijali Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Kódex predstavuje významný krok v oblasti firemného darcovstva. Nadácie a fondy, ktoré sa k nemu hlásia, zaväzuje k transparentnému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti.

Desiatky firemných nadácií na Slovensku patria medzi najväčších prijímateľov asignácie podielu z dane právnických osôb, ktorý je každoročne venovaný na plnenie verejno-prospešného účelu. V záujme transparentnosti celého systému asignácie je preto dôležité, aby verejnosť mala jednoduchý prístup k informáciám o činnosti nadácií a fondov.

„Vážime si, že na Slovensku majú firmy unikátnu možnosť asignovať podiel z dane na verejnoprospešný účel. Zároveň si však uvedomujeme, že táto možnosť predstavuje aj veľkú zodpovednosť, a preto sme v asociácii prijali záväzok konať eticky a transparentne,“ približuje dôvody prijatia kódexu Andrea Cocherová, predsedníčka Asociácie firemných nadácií.

Mnohé z bodov kódexu členovia asociácie napĺňali už aj v minulosti, po jeho prijatí však budú mať presnejšie a jednotné pravidlá a pribudnú k nim aj nové povinnosti smerom k informovaniu verejnosti. Mimo iného budú členovia ASFINu zverejňovať prehľadnú štruktúru získaných finančných prostriedkov či bližšie vykazovať použitie prostriedkov z asignácie.

„Z týchto dát bude zrejmé aj to, aká časť z asignácie bola využitá na verejnoprospešný účel, na manažment nadácie a na komunikáciu programov. Dá to odpoveď na mnohé dohady, ktoré k tejto téme existujú,“ vysvetľuje Fedor Blaščák, tajomník ASFINu. K dispozícií budú aj profily členov orgánov nadácie a pracovníkov zabezpečujúcich činnosť nadácie. Všetky informácie budú musieť členovia asociácie prehľadne zverejňovať na svojej web stránke.

Kódex transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu sa stáva záväzným pre všetkých členov Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov. Ambíciou však je umožniť prihlásiť sa k nemu aj nečlenským firemným nadáciám. „Radi by sme prispeli k väčšej transparentnosti celého systému firemného darcovstva. Preto uvítame, ak sa ku kódexu prihlási čo najviac firemných nadácií,” doplnil Pavel Hrica, člen výkonného výboru asociácie.


www.nadaciapontis.sk, 07.12.2015

Súbory:

< Späť