itretisektor | TS: „Mikulášska kvapka krvi MPC“ - Odovzdali sme takmer 47 litrov krvi

TS: „Mikulášska kvapka krvi MPC“ - Odovzdali sme takmer 47 litrov krvi

Krv je najcennejšia tekutina zo všetkých a nikdy jej nie je dostatok. V tomto predvianočnom období preto prišli zamestnanci Metodicko-pedagogického centra s myšlienkou, ako sa spojiť pre dobrú vec. Do celoslovenskej akcie „Mikulášska kvapka krvi MPC“ zapojili svoje regionálne a detašované pracoviská, priamo riadené organizácie MŠVVaŠ SR, školy a ich riaditeľov, učiteľov i dospelých žiakov a študentov s cieľom získať túto vzácnu tekutinu.

V termíne od 1. do 4. decembra 2015 organizovalo MPC v spolupráci s Červeným krížom a Národnou transfúznou stanicou, štyri odbery priamo na svojich pracoviskách v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Prešove. Zamestnanci ďalších dvoch pracovísk išli darovať krv do Národnej transfúznej stanice vo svojom meste. Odvážnych záujemcov o účasť bolo dostatok, no nie všetci mohli kvôli zdravotným problémom krv darovať. Napriek tomu sa po konzultácii s lekárom dohodli na odbere v náhradnom termíne. Za niektorých zamestnancov darovali krv ich príbuzní.

„Každý z nás sa môže ocitnúť v situácií, kedy bude potrebovať pomoc. Aj preto som veľmi rada, že prvý ročník tejto našej iniciatívy sa stretol s tak výrazným úspechom. Celkovo sa akcie zúčastnilo 165 dobrovoľníkov, z toho bolo 112 darcov. Podľa priemerných výpočtov sme za celú našu organizáciu odovzdali 46 909 ml krvi“, zhodnotila úspech akcie Danka Kapucianová, generálna riaditeľka Metodicko-pedagogického centra.

Detašované pracovisko MPC v Trenčíne po dohode s transfúznou stanicou zabezpečilo pomoc konkrétnej pacientke z tohto kraja, ktorú v polovici decembra čaká vážna operácia. Krv darcov zo Strednej odbornej školy stavebnej bola odoslaná do nemocnice v Bratislave. Celoslovenskej akcie sa zúčastnili nie len kmeňoví zamestnanci MPC, ale aj zamestnanci končiacich projektov, oslovených stredných škôl a štátnych úradov.

Atmosféru počas odberu, ako aj prístup personálu si pochvaľovali i samotní zamestnanci. „Spočiatku som sa bála, ale potom prišla úľava a dobrý pocit. Odporúčam to každému, kto môže,“ vyjadrila sa Eva, ktorá bola zároveň prvodarkyňou.

„Som rada, že sa pracovníci Metodicko-pedagogického centra dokázali spojiť v jeden kolektív a mnohí z nich prekonať strach prvodarcov krvi. Verím, že úspech prvého ročníka Mikulášskej kvapky krvi sa nám podarí zopakovať i v budúcom roku a z darovania krvi našimi zamestnancami urobiť každoročnú tradíciu“ dodala Kapucianová. 


www.mpc-edu.sk, 10.12.2015


< Späť