itretisektor | TS: Hromadná pripomienka za práva verejnosti v pripomienkovom konaní

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Hromadná pripomienka za práva verejnosti v pripomienkovom konaní

Úrad vlády SR predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Návrh bol predložený na základe novo schváleného zákona o tvorbe právnych predpisov.

Oproti doterajšiemu zneniu Legislatívnych pravidiel vlády sa navrhuje, aby pripomienkové konanie k návrhom zákonov mohlo byť za určitých okolností nielen skrátené, ale aj úplne vynechané. Vychádzajúc z doterajších skúseností to považujeme za nebezpečné a gumové ustanovenie, pri ktorom existuje vysoké riziko, že bude ministerstvami a ďalšími predkladateľmi návrhov zákonov zneužívané na obchádzanie pripomienkového konania, a to nielen na zákonom a legislatívnymi pravidlami vymedzené mimoriadne dôvody. Tento návrh podľa nášho názoru ohrozuje reálne uplatňovanie práva verejnosti vyjadrovať sa k pripravovaným návrhom zákonov, preto ho odmietame.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:

 • nezavádzanie možnosti úplného vynechania pripomienkového konania,
 • sprísnenie podmienok pre skracovanie pripomienkového konania,
 • zverejňovanie predbežných informácií ku všetkým návrhom zákonov, nielen k tým, ktoré sú predkladané mimo Plánu legislatívnych úloh,
 • zakotvenie práva verejnosti iniciovať vypracovanie legislatívneho zámeru k vládou plánovanému návrhu zákona,
 • zapojenie verejnosti už do procesu tvorby návrhov zákonov, nie až v rámci pripomienkového konania.

Návrh Legislatívnych pravidiel vlády SR:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8894

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr vo štvrtok 4. februára 2016.

Bližšie informácie k pripomienke ako aj podporiť kampaň môžete TU.


Zdroj: changenet, spracované dňa 03.02.2016


< Späť