itretisektor | TS: Hromadná pripomienka za práva verejnosti v pripomienkovom konaní

TS: Hromadná pripomienka za práva verejnosti v pripomienkovom konaní

Úrad vlády SR predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Návrh bol predložený na základe novo schváleného zákona o tvorbe právnych predpisov.

Oproti doterajšiemu zneniu Legislatívnych pravidiel vlády sa navrhuje, aby pripomienkové konanie k návrhom zákonov mohlo byť za určitých okolností nielen skrátené, ale aj úplne vynechané. Vychádzajúc z doterajších skúseností to považujeme za nebezpečné a gumové ustanovenie, pri ktorom existuje vysoké riziko, že bude ministerstvami a ďalšími predkladateľmi návrhov zákonov zneužívané na obchádzanie pripomienkového konania, a to nielen na zákonom a legislatívnymi pravidlami vymedzené mimoriadne dôvody. Tento návrh podľa nášho názoru ohrozuje reálne uplatňovanie práva verejnosti vyjadrovať sa k pripravovaným návrhom zákonov, preto ho odmietame.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:

  • nezavádzanie možnosti úplného vynechania pripomienkového konania,
  • sprísnenie podmienok pre skracovanie pripomienkového konania,
  • zverejňovanie predbežných informácií ku všetkým návrhom zákonov, nielen k tým, ktoré sú predkladané mimo Plánu legislatívnych úloh,
  • zakotvenie práva verejnosti iniciovať vypracovanie legislatívneho zámeru k vládou plánovanému návrhu zákona,
  • zapojenie verejnosti už do procesu tvorby návrhov zákonov, nie až v rámci pripomienkového konania.

Návrh Legislatívnych pravidiel vlády SR:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8894

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr vo štvrtok 4. februára 2016.

Bližšie informácie k pripomienke ako aj podporiť kampaň môžete TU.


Zdroj: changenet, spracované dňa 03.02.2016


< Späť