itretisektor | TS: Operačný program Efektívna verejná správa: príprava výzvy pre MVO pokračuje

TS: Operačný program Efektívna verejná správa: príprava výzvy pre MVO pokračuje

Vďaka iniciatíve riadiaceho orgánu pre operačný program Efektívna verejná správa (OPEVS) na Ministerstve vnútra, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len "Úrad") má možnosť prispieť k tvorbe dopytovej výzvy orientovanej výlučne na MVO, tak aby jej nastavenie zodpovedalo potrebám a možnostiam MVO a témam, ktoré považujú za priority. 

Cieľom OPEVS je zlepšenie výkonu verejnej správy vrátane prípravy strategických dokumentov a legislatívy, ako aj poskytovanie verejných služieb v teréne. 

Cieľom projektov môžu byť tak analýzy a štúdie, ako aj návrhy a testovanie konkrétnych riešení a postupov vrátane pilotných aktivít (proces tvorby dokumentu, proces hodnotenia výkonu verejnej správy, či poskytovaných verejných služieb, alebo aj samotné poskytovanie verejnej služby), kde by sa vyskúšalo ako nové nastavenia a vzťahy fungujú. 

Projekty by mali trvať 2 až 3 roky s výdavkami od 50 tis. EUR do 200 tis. EUR. Výzvu plánuje riadiaci orgán zverejniť do konca júna 2016.

Túto informáciu prezentoval Úrad aj na regionálnych workshopoch k iniciatíve otvoreného vládnutia v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave v marci tohto roku. Zo strany MNO prišli dotazy, aké vstupy budú pre ne užitočné. 

V tejto fáze prípravy výzvy potrebujeme ukázať riadiacemu orgánu OPEVS čo sme v sektore pripravení robiť nasledujúce dva – tri roky. 

Preto Úrad potrebuje zozbierať čo najviac podnetov a nápadov z vašej strany, ktoré by mu povedali: 

  • v akej situácii sa práve teraz nachádzate a akým problémom čelíte pri svojej práci
  • ako by sa dali tieto problémy riešiť a kto sa o to musí pričiniť aj na strane verejného sektora
  • ako by mohla vyzerať situácia pokiaľ sa veci nastavia po novom.

Čím viac podnetov získame tým lepšie bude možné vysvetliť zodpovedným na ministerstve vnútra ako výzvu nastaviť tak, aby mala pre nás zmysel.

Svoje podnety, nápady a projektové idey môžete zaslať na adresu splnomocnenec_ros@minv.sk najneskôr do pondelka 18.4.2016.

Prosíme vás o šírenie tejto informácie vašim kontaktom, nech zozbierame čo najviac podnetov.

Budeme vás ďalej informovať o tom, ako príprava výzvy napreduje a dáme vám vedieť kedy bude možnosť znovu prispieť vašimi názormi.


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 12.04.2016


< Späť