itretisektor | TS: Správa z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Správa z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako koordinátor Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku (ďalej len „OGP“) zorganizoval dokopy 3 regionálne workshopy k tvorbe Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2016 – 2019 (ďalej len „Akčný plán OGP 2016 – 2019“), v týchto mestách:

 • Košice (21/3/2016)
 • Banskej Bystrici (22/3/2016)
 • Bratislave (23/3/2016)

Cieľom workshopov bolo:

 • predstaviť hlavné vízie OGP a vyhodnotiť doterajšiu implementáciu záväzkov,
 • informovať a otvoriť diskusiu o pripravovanom Akčnom pláne OGP 2016 – 2019,
 • získať spätnú väzbu a nové námety či pripomienky k pripravovanému Akčnému plánu OGP 2016 - 2019 
 • informovať o iných aktivitách úradu splnomocnenca, ktoré sa priamo dotýkajú mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „MNO“).

Regionálnych workshopov sa zúčastnilo celkom 93 zástupcov MNO, štátnej správy, samosprávy, akademického sektora ako aj rôzni občianski aktivisti. Momentálne Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prehodnocuje všetky pripomienky, pričom aktualizované znenie Akčného plánu OGP 2016 - 2019 bude zverejnené v najbližších dňoch.

Prečítajte si Správu z regionálnych workshopov k tvorbe Akčného plánu OGP na roky 2016 – 2019 (PDF, 1 MB), ktorá sumarizuje výstupy z jednotlivých workshopov. Jednotlivé prezentácie a detailný program workshopov nájdete tu:

Prezentácie z workshopov

Program workshopov

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ďakuje všetkým zúčastneným účastníkom!


Zdroj: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, dňa 20.04.2016

< Späť