itretisektor | TS: Jubilejný Dúhový kolotoč odmenil najmenších umelcov

TS: Jubilejný Dúhový kolotoč odmenil najmenších umelcov

Už je to desať rokov, čo deti z materských škôl dokazujú, že aj v ich veku sa môže rozvíjať umelecký talent. Desať najlepších prác z viac ako tisícky prihlásených bolo dnes odmenených na oficiálnom otvorení výstavy 10. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč v priestoroch banskobystrickej Radnice.

Aktuálny ročník je iný tým, že sa rozvoj výtvarnej tvorivosti v rámci Dúhového kolotoča stáva súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách, o čom svedčí aj veľký počet zaslaných prác detí. Z 321 materských škôl z celého Slovenska sa do uzávierky prihlásilo rekordných 1317 prác.

„Dúhový kolotoč patrí medzi najkrajšie akcie, ktoré Metodicko-pedagogické centrum (MPC) usporadúva. Som rada, že už desaťročie môžeme vďaka tejto milej akcii podporovať detskú fantáziu,“ vyjadrila sa generálna riaditeľka MPC Danka Kapucianová. „Deti dokážu prostredníctvom farieb vyjadriť svoje pocity už v útlom veku. Naším zámerom preto je, aby sa do materských škôl dostávalo viac výtvarnej výchovy,“ doplnila.

Každý ročník súťaže Dúhový kolotoč je tematický. Témou okrúhleho desiateho ročníka bola téma „My sme malí výtvarníci“. Hlavnou myšlienkou je podporovať deti predškolského veku v autentickom výtvarnom vyjadrovaní fantazijných predstáv, ich výtvarnú obrazotvornosť i emocionalitu dieťaťa. Prehliadka najlepších prác detí z materských škôl z celého Slovenska sa stala tradíciou. Každoročne sa teší veľkému záujmu detí, učiteliek, ale aj rodičov a samotnej verejnosti.

Umelecké dielka malých výtvarníkov hodnotila odborná päťčlenná komisia vymenovaná ministrom školstva Petrom Plavčanom. Kritériami boli originalita detského výtvarného prejavu bez zásahu pedagóga, tvorivé spracovanie témy, spontánnosť výtvarného prejavu a zvládnutie výtvarnej techniky. Uzávierka odovzdania bola do 30. mája 2016.

Súčasťou vernisáže bolo aj odovzdávanie cien. Rozdávali sa v troch kategóriách. V prvej, deti materských škôl, bolo ocenených sedem detí z Bratislavy, Veľkého Zálužia, Banskej Štiavnice, Trenčína, Brusna, Banskej Bystrice a Slavošoviec. V kategórii deti materských škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami najviac presvedčila svojím talentom Kiara Krausz zo Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Hradná 7, Komárno. V tretej kategórii, skupinová práca detí, porota ocenila deti z Materskej školy, Boženy Němcovej 17, z Brezna. Samostatnou kategóriou sú už tradične špeciálne ceny, ktoré udeľujú primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko a riaditeľka Regionálneho pracoviska MPC Banská Bystrica Iveta Vargová. V tomto roku primátor ocenil Samka Selčana z Materskej školy, Trieda SNP 77, v Banskej Bystrici. Iveta Vargová udelila svoju špeciálnu cenu Danielke Železnej z Materskej školy Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica.

„Veľmi ma teší, že v dnešnej pretechnizovanej dobe venujú deti svoj čas takej prirodzenej činnosti, akou je kreslenie. Svet, ktorý my dospelí vnímame neraz sivo, nám prostredníctvom svojich výtvarných diel ukazujú v pestrých farbách. Kreslia a maľujú svet taký, aký ho chcú mať. Mali by sme urobiť všetko preto, aby v detských očiach zostal krásne farebný,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Atmosféru celého podujatia spríjemnilo aj vystúpenie detí z Materskej školy L. Sáru s ľudovým motívom a tancom. Vybrané diela najmenších sú prístupné verejnosti v priestoroch Radnice do 24. júna 2016.

Celoslovenskú súťažnú prehliadku Dúhový kolotoč každoročne organizuje Metodicko-pedagogické centrum pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica. Pri organizovaní akcie spolupracuje s mestským úradom, odborom školstva Banská Bystrica, Okresným úradom, odborom školstva Banská Bystrica a OMEP RS Banská Bystrica – Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu.

Vyhodnotenie 10. ročníka súťaže Dúhový kolotoč

1.  Kategória – deti MŠ

a) Regina Košíková, MŠ, Bulíkova 25, Bratislava

b) Matej Kuruc, MŠ, Podvinohrady 519, Veľké Zálužie

c) Katarína Balžanková, Súkromná MŠ Guliver, Poľovnícka 1914/3B, Banská Štiavnica

d) Terezka Majerská, MŠ, M. Turkovej 5, Trenčín

e) Marek Kostúr, ZŠ s MŠ, Školská 622/24, Brusno

f) Kristína Szkladányiová, MŠ, Buková 22, Banská Bystrica

g) Dominika Dulovcová, MŠ, Slavošovce sídlisko 226, Slavošovce

2.    Kategória – deti MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

a) Kiara Krausz, ZS s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Hradná 7, Komárno

3.    Kategória – skupinová práca

a)    Materská škola, Boženy Němcovej 17, Brezno

4.    Cena primátora mesta Banská Bystrica

Samuel Selčan, MŠ, Tr. SNP 77, Banská Bystrica

5.    Cena riaditeľky RP MPC Banská Bystrica

Danielka Železná, MŠ, Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica 


Kontakty pre médiá:

Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu:
Martina Slušná, mobil: 0907 910 498, e-mail: martina.slusna@minedu.sk

Metodicko-pedagogické centrum:
Lucia Maková, mobil 0905 674 281, e-mail: lucia.makova@mpc-edu.sk

Banská Bystrica/ Bratislava, 15. jún 2016


< Späť