itretisektor | TANS: Stanovisko MVSR k plánovanému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácii

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TANS: Stanovisko MVSR k plánovanému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácii

Tlačová agentúra neziskového sektora požiadala Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo vnútra SR“) o stanovisko k pripravovanému zákonu, prostredníctvom ktorého sa má vytvoriť Centrálny register neziskových organizácií.

Zaujímali nás nasledovné otázky:

 1. V akom štádiu sa predmetný návrh zákona nachádza?
 2. Kedy bude jeho paragrafové znenie posunuté do medzirezortného pripomienkového konania?

Ministerstvo vnútra SR nám poskytlo nasledujúce stanovisko:

Návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácii (MNO) je v súčasnosti diskutovaný v pracovnom znení na pracovných skupinách v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Dňa 29. 12. 2015 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti zverejnil návrh predmetného zákona na verejnú diskusiu, ktorá trvala do 29. 02. 2016 (bližšie info na: http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=verejna-diskusia-navrh-zakona-o-registri-mno).1 Termín posunu zákona do MPK nie je možné vzhľadom na vyššie uvedené určiť.

Stanovisko bolo poskytnuté tlačovým odborom Ministerstva vnútra SR, dňa 29. júna 2016.

Spracoval: Ing. Ivan Drgoň, Tlačová agentúra neziskového sektora, 29.06.2016


1  Informácie k verejnej diskusii k návrhu zákona o registri MNO priniesla pre užívateľov portálu www.itretisektor.sk aj Tlačová agentúra neziskového sektora TU.


< Späť