itretisektor | TS: UNICEF pokračuje v aktuálnej kampani videom o záchrane života vďaka škole

TS: UNICEF pokračuje v aktuálnej kampani videom o záchrane života vďaka škole

V spolupráci s Európskou úniou pokračuje organizácia UNICEF v kampani zameranej na dôležitosť vzdelávania v krízových krajinách. Slovensko ako jedna zo zaangažovaných krajín spolupracuje s Ukrajinou, poukazuje na vzdelanie ako na dôležitý aspekt lepšej budúcnosti detí z krízových oblastí.

Multimediálne materiály:

https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFZ3CJN

Škola predstavuje pre deti z krajín zasiahnutých krízou miesto, kde sa cítia v bezpečí a kde dostávajú informácie dôležité doslova k prežitiu. V týchto krajinách je potrebné podporovať školy a vzdelávanie, na čo poukazuje aktuálna spoločná kampaň organizácie UNICEF a EÚ. V rámci kampane dnes organizácia zverejnila ďalšie zo série videí s názvom #EmergencyLessons. Video poukazuje na školu ako na miesto, kde sa deti cítia v bezpečí a dostávajú informácie dôležité pre ich prežitie a ochranu pred nebezpečnými ochoreniami. Jeho medzinárodná časť vznikla v škole v africkej Guinei, ktorá je súčasťou západnej Afriky, kde od roku 2014 zomrelo viac než 11 tisíc ľudí na ebolu.

Na Slovensku je ambasádorom kampane tanečník Jaro Bekr. Aktuálne video s ním aj s Mah Kamara a Adamah Ba z Guinei nájdete tu https://www.facebook.com/UnicefSlovensko/videos/1163639363687246/. V aktuálnom videu tanečník s úsmevom spomína na svoje školské prestávky „cez prestávky sme sa v škole ohadzovali vreckami od mlieka a pre nás to bola neskutočná zábava.“ Zároveň však dodáva, že „radosť a zábava k deťom patria a niekoľko násobne viac patria do škôl v konfliktných oblastiach, aby deti nezabudli na to, že sú deťmi a nemuseli neustále myslieť na to, čo sa deje okolo nich. „Pre deti v krízových oblastiach, ako je napríklad Guinea, má škola obrovský význam. V tomto prostredí dokážu deti získať informácie a osvojiť si návyky, ktoré dokážu zachrániť ich život. Mnohé z nich sú očkované práve v škole. Na druhej strane sa nachádzajú v prostredí, kde sa cítia bezpečne.“ Objasňuje projektová manažérka UNICEF Monika Sasaráková.

Európska komisia v súčasnosti venuje vzdelávaniu v kríze 4% z celkového humanitárneho rozpočtu EÚ, ide o najmenej financovanú humanitárnu oblasť. Globálne sa len 2% fondov z humanitárnych zbierok použijú na vzdelanie. „Vzdelanie zachraňuje deťom v krízových oblastiach život. Škola pre nich predstavuje útočisko, pocit bezpečia a istoty, ktorú potrebujú,“ vysvetlila Monika Sasaráková.

UNICEF a EÚ nazvali projekt #EmergencyLessons a chcú ním prostredníctvom sociálnych sietí osloviť mladých ľudí vo veku 13 až 25 rokov. Projekt prebieha v siedmich európskych a siedmich partnerských krajinách zasiahnutých krízou. Cieľom kampane je poukázať na rozdiely vo vnímaní školy a vzdelávania u mladých Európanov a u detí žijúcich v krízových krajinách. Pre Slovensko je partnerskou krajinou Ukrajina, ktorá je mu najbližšia geograficky. Zatiaľ čo na Slovensku vnímajú deti školu ako niečo nudné a samozrejmé, pre ukrajinské deti predstavuje škola bezpečné miesto a priestor, kde dokážu zabudnúť na hrôzy, ktoré museli prežiť počas konfliktu.

Aktuálna kampaň Emergency Lessons bude prebiehať od mája do decembra a jej súčasťou bude aj návšteva slovenského tímu v oblastiach Ukrajiny, ktoré boli zasiahnuté konfliktom. Kampaň odštartovala prvým videom priamo z krízových oblastí, je zavesené na https://www.facebook.com/UnicefSlovensko/videos/1126753487375834/.

www.sk.emergencylessons.eu


Pre bližšie informácie kontaktujte:

Monika Sasaráková

Communication and Fundraising

Slovenský výbor pre UNICEF

Tel.: 0903 254 412

E-mail: monika@unicef.sk

Zuzana Chmelinová

Junior Account Manager

PRime time

Tel.: 0915 146 444

E-mail: chmelinova@primetime.sk


< Späť