itretisektor | TS: Používanie elektronickej schránky pre občianske združenia zostáva zatiaľ dobrovoľné

TS: Používanie elektronickej schránky pre občianske združenia zostáva zatiaľ dobrovoľné

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na svojej webovej stránke uverejnil informáciu týkajúcu sa upustenia od povinnosti aktivovať elektronické schránky pre občianske združenia. Uvedená pozitívna zmena, odsúhlasená dňa 07.09.2016 vo výbore pre hospodárske záležitosti je odôvodnená tým, že nakoľko štát nemá k dispozícii kompletné registre s údajmi o právnych formách neziskového sektora (najmä o občianskych združeniach a neziskových organizáciách), nie je možné od nich ani žiadať, aby elektronické schránky v súčasnosti používali. Povinná aktivácia elektronických schránok (najmä vo vzťahu k občianskych združeniam) by sa tak začala až v momente, kedy budú údaje o nich vedené v registri právnických osôb.

Podľa samotných slov podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu: "Kým nebudeme mať kvalitný register, občianske združenia, odborové a neziskové organizácie budú mať možnosť dobrovoľnej aktivácie schránky."

Na druhej strane však  podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu nezabudol pripomenúť, že štatutárne orgány firiem by sa mali s vybavovaním elektronických občianskych preukazov poponáhľať. Pre právnické osoby totiž naďalej platí povinnosť elektronickú schránku aktivovať do 1.1.2017.

Bližšie informácie k dobrovoľnosti aktivácie elektronických schránok, môžete nájsť v nasledovných odkazoch

O presných podmienkach a o právnych formách MNO, ktorých sa táto povinnosť nebude dotýkať, Vám prinesieme presnejšie informácie až po schválení predmetnej novely zákona Národnou radou SR. 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti už pripravil návrh nového zákona o Registri MNO, ktorý rieši aj problematiku jednotného, oficiálneho registra všetkých MNO. Aktuálne navrhované znenie môžete nájsť TU. 


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 07.09.2016


< Späť