itretisektor | TS: IT FIRMA A TRETÍ SEKTOR, SPOJENIE, KTORÉ PRINÁŠA OVOCIE! Nadačný fond T-Systems Slovakia spravovaný Karpatskou nadáciou prerozdelí tento rok 24 000 EUR
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: IT FIRMA A TRETÍ SEKTOR, SPOJENIE, KTORÉ PRINÁŠA OVOCIE! Nadačný fond T-Systems Slovakia spravovaný Karpatskou nadáciou prerozdelí tento rok 24 000 EUR

Košice, 8. september 2016 - Karpatská nadácia otvára už 4. ročník grantového programu „T“ for all, all for „T“. Program podporí dobrovoľnícke projekty neziskových organizácií z košického a prešovského kraja v max. výške 3000 EUR na projekt. Cieľom programu je prispieť k rozvoju východného Slovenska prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ochrany životného prostredia a rozvoja voľnočasových aktivít. Projekty môžu mať rôzne zameranie, ale mali by reagovať na potreby miestnej komunity. Program podporuje aj dobrovoľnícke zapojenie zamestnancov T-Systems Slovakia.

Enjoy the Ride je občianske združenie, ktoré sa venuje rozvoju športových outdoorových aktivít pre košickú sídliskovú mládež. Vďaka grantu a mnohým odpracovaným dobrovoľníckym hodinám sa im tento rok podarilo vybudovať molitanový bazén (foampit) na bezpečné tréningy akrobatických cyklistických skokov.

„Koncept spoločenskej zodpovednosti firiem, o ktorého pochopenie a udomácnenie sa Karpatská nadácia už roky snaží, si aj v našom regióne postupne nachádza svoje stabilné miesto. Podporu komunitných aktivít na vidieku a v mestách považujeme za dôležitý príspevok do rozvoja regiónu východného Slovenska. Mať silných partnerov v tomto snažení je v tomto prípade veľmi dôležité,“ povedala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

„Tento rok je pre nás výnimočný. Na Slovensku sme už 10 rokov a stále ostávame verní východoslovenskému regiónu. Vytvorili sme atraktívne pracovné pozície, priestor pre návrat talentov späť na východ Slovenska, vybudovali silné partnerstvá so školami a vzdelávacími inštitúciami. Okrem podpory vzdelávania pomáhame východoslovenskému regiónu rozvíjať sa napríklad prostredníctvom neziskových organizácií. Už po štvrtýkrát s radosťou podporíme voľnočasové aktivity našich zamestnancov. Objem dotácií pre rôzne projekty sa tento rok značne navýšil. Týmto chcem vyzvať neziskové organizácie, aby sa nebáli myslieť vo veľkom.“ Týmito slovami povzbudil všetkých aktívnych východniarov Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia s.r.o.

Žiadosti o podporu je možné zaslať do 17. októbra 2016.

Bližšie informácie poskytne

Mgr. Tomáš Török, manažér grantových programov

tomas.torok@karpatskanadacia.sk, tel.: 055/622 1152

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko od roku 1995 a počas svojej existencie podporila stovky projektov sumou viac ako 1,8 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je podpora rozvoja východoslovenského regiónu a podpora zmierňovania sociálnej chudoby v regióne založeného na rozvojovej práci v miestnej komunite. Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Karpatská nadácia sa aktívne venuje aj téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná podpora východoslovenskej komunity s pridanou hodnotou lepšieho vzájomného pochopenia potrieb neziskového a komerčného sektora.

T-Systems Slovakia s.r.o., ako jeden z najväčších zamestnávateľov v oblasti IKT na Slovensku poskytuje služby správy operačných systémov, aplikácií, databáz, sietí a systémov SAP pre korporátnych klientov skupiny Deutsche Telekom, ktorej je súčasťou. T-Systems Slovakia je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorý poskytuje inovatívne IKT technológie a hlboké know-how riešení v priemyselných odvetviach zákazníkom z celého sveta. T-Systems Slovakia je jednou z kľúčových súčastí celosvetovej dodávateľskej siete T-Systems International a svojimi výkonmi zvyšuje konkurencieschopnosť materskej firmy na svetových trhoch. T-Systems Slovakia ponúka vynikajúce pracovné príležitosti v Košiciach pre IT profesionálov, končiacich študentov vysokých škôl a maturantov so záujmom a motiváciou pracovať v oblasti IKT. Ponúka dlhodobé všeobecné ako aj odborné vzdelávanie s certifikáciou, kariérny a osobnostný rozvoj, široký balík možností zamestnaneckých výhod a špičkové pracovné prostredie. T-Systems Slovakia je jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley a Koalície 2013 .


< Späť