itretisektor | TS: Nižšie dane pre živnostníkov pomôžu aj umelcom

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Nižšie dane pre živnostníkov pomôžu aj umelcom

Dňa 21. septembra 2016 bol na v poradí 27. schôdzi vlády Slovenskej republiky schválený návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej len „ZDP“), ktorý so sebou prináša zníženie dane pre živnostníkov, teda aj umelcov.

Navrhovanou úpravou sa zvyšuje limit paušálnych výdavkov až na 60 % z dosiahnutých príjmov podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 ZDP (t.j. príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5 ZDP) najviac do maximálnej sumy 20 000 EUR. Súčasne ostáva zachovaná možnosť okrem paušálnych výdavkov uplatniť v preukázateľnej výške zaplatené poistné a príspevky podľa osobitných predpisov. Obdobne sa zvyšuje výška limitu paušálnych výdavkov aj u daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 4 ZDP – t.j. u daňovníka s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Po novom, by si tak aj umelci mohli z toho čo zarobia odrátať (bez preukazovania reálnych nákladov) paušálne výdavky až do výšky 60%, a to maximálne do sumy 20.000 EUR ročne. V súčasnosti je maximálna výška paušálnych výdavkov 40%, s ročným stropom 5040 EUR.

Práve aplikácia zvýšenia paušálnych výdavkov aj vo vzťahu k umelcom na voľnej nohe (napr.: hercov, spisovateľov, maliarov), má prispieť k zvýšeniu ich príjmov, čo bude mať za následok, že od budúceho roka by si aj umelci mali výrazne finančne polepšiť a venovať sa tak vo väčšej miere svojej umeleckej činnosti.


Zdroj: Rokovanie vlády SR a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 23.09.2016


< Späť