itretisektor | TS: Sprísnia sa podmienky registrácie cirkvi a náboženskej spoločnosti?

TS: Sprísnia sa podmienky registrácie cirkvi a náboženskej spoločnosti?

Do Národnej rady Slovenskej republiky bol predložený návrh skupiny poslancov NRSR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov (ďalej len „plánovaný návrh novely zákona“).

Cieľom predloženého návrhu novely zákona je eliminovať špekulatívne registrácie údajných cirkví a náboženských spoločností s hlavným cieľom registrácie – získania finančných príspevkov od štátu. Podľa dôvodovej správy k predloženému návrhu novely zákona, registráciou získava náboženský subjekt značné množstvo výhod, ako je najmä možnosť žiadať štát o finančné príspevky na platové náležitosti svojich duchovných a cirkevných ústredí, na prevádzku cirkevných škôl, vyučovanie náboženstva na štátnych školách a preto má štát legitímne právo určiť registračné podmienky, ktoré spĺňajú tie náboženské subjekty, ktorých vieru vyznáva nie zanedbateľný počet občanov SR.

Predložený návrh zákona v nadväznosti na sledovaný cieľ vo svojich ustanoveniach plánuje zvýšiť pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti minimálny počet plnoletých členov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti z 20 000 členov na 50 000 členov.

Po novom by tak, cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sa chcú na Slovensku zaregistrovať mali mať najmenej 50 tisíc plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky

Plánovaný návrh novely zákona v súvislosti s ustanovením nového počtu ako predpoklad pre registráciu, upravuje aj prechodné ustanovenie, v zmysle ktorého by sa všetky konania registrácii cirkví alebo náboženských spoločností začaté do nadobudnutia plánovanej účinnosti (t.j. do 31. decembra 2016) mali dokončiť podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, teda mal by platiť v súčasnosti daný počet 20 tisíc plnoletých členov cirkvi alebo náboženských spoločností.

Účinnosť plánovaného návrhu novely zákona sa navrhuje od 01. januára 2017.


Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient 


< Späť