itretisektor | TS: Prezident vetoval novelu zákona o sociálnych službách a o registrácií cirkví

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Prezident vetoval novelu zákona o sociálnych službách a o registrácií cirkví

Prezident Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NRSR“) novelu zákona o sociálnych službách ako aj novelu zákona registrácií cirkví, obe prijaté NRSR dňa 30. novembra 2016.

Pokiaľ ide o novelu zákona o sociálnych službách, prezident SR navrhuje NRSR pri opätovnom prerokovaní vypustiť tie body, ktoré ustanovujú novú sociálnu službu zameranú na zosúlaďovanie pracovného života a rodinného života, nakoľko spôsob zavedenia tejto služby je neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí.

Podľa schválenej novely zákona o sociálnych službách by mali byť oprávnenými prijímateľmi len rodičia, respektíve zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Podľa odôvodnenia prezidenta SR, subjektom základného práva ustanoveného v čl. 41 ods. 5 Ústavy SR sú všetci rodičia, ktorí sa starajú o deti. Ústava neobsahuje žiadne obmedzenie, ktoré by pripúšťalo rozlišovať medzi rodičmi, ktorí sa starajú o deti, a pritom vykonávajú zárobkovú činnosť alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole a rodičmi, ktorí sa starajú o deti a nie sú ekonomicky či inak činní.

Celé znenie odôvodnenia vrátenia zákona nájdete TU.

V prípade novely zákona o registrácií cirkví, prezident SR navrhol NRSR, aby pri opätovnom prerokovaní odmietla zákon ako celok. Ako dôvod prezident SR uviedol, že novela neprimerane zasahuje do základných práv a slobôd garantovaných ústavou SR. Podľa prezidenta SR, predkladatelia nepreukázali, že riziko podvodov pri registrácii nových cirkví alebo náboženských spoločností sa zvyšuje. Zároveň nevysvetlili, prečo nepostačuje na ich odhaľovanie súčasná úprava. Od predchádzajúceho sprísnenia zákona v roku 2007 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zaznamenalo len jeden pokus o podvodnú registráciu pomocou falošných podpisov. Zároveň nebola v tomto období zaregistrovaná žiadna nová cirkev ani náboženská spoločnosť.

Celé znenie odôvodnenia vrátenia zákona nájdete TU.


Zdroj: Prezident Slovenskej republiky, www.prezident.sk, spracované dňa 30.12.2016

 


< Späť