itretisektor | TS: PDF tlačivá k jednotlivým daňovým priznaniam

TS: PDF tlačivá k jednotlivým daňovým priznaniam

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, ktoré si môžu daňovníci bezplatne stiahnuť v editovateľnom PDF formáte a vyplniť ich priamo na svojom počítači. Vzory jednotlivých daňových priznaní môžete nájsť TU.

Oproti minulému roku nedošlo k žiadnej zmene vo vzoroch priznania. Daňovníci tak majú na výber aj iné zdroje tlačiva. Editovateľný vzor priznania v PDF je určený na písomné podanie správcovi dane, po vyplnení ktorého ho daňovník vytlačí a doručí správcovi dane (osobne alebo prostredníctvom pošty). Odporúča sa použiť ho napríklad pri obsiahlejšom a opakovanom vypĺňaní údajov.

Pokiaľ ide o elektronickú komunikáciu medzi daňovníkom a správcom dane, a teda aj samotné podanie elektronického priznania, tak na tieto účely je vybudovaný informačný systém Dátové centrum obcí a miest (IS DCOM – www.dcom.sk). K dispozícii je však aj Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk), prostredníctvom ktorého komunikácia prebieha formou vytvorenej schránky občana a elektronického občianskeho preukazu.

V závere už len upozorňujeme, že samotný termín na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je v prípade nadobudnutej nehnuteľnosti, predanej nehnuteľnosti počas roka 2016 alebo k iným skutočnostiam súvisiacich so vznikom, zmenou alebo zánikom daňovej povinnosti, je do konca tohto mesiaca, t.j. do 31.1.2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 10.01.2017

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, www.finance.gov.sk


< Späť