itretisektor | TS: Už len dva týždne na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

TS: Už len dva týždne na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Daňovým subjektom používajúcim motorové vozidlo na výkon podnikateľskej činnosti zostáva na podanie daňového priznania čas len do konca tohto mesiaca, termín na podanie je totiž stanovený na 31. januára 2017.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky upozorňuje všetky daňové subjekty aby sa vyvarovali najčastejšie sa vyskytujúcim chybám, ako napr.:

  • daňový subjekt podá daňové priznanie, ale nezaplatí daň alebo zaplatí daň, pričom nepodá daňové priznanie,
  • v rámci podania daňového priznania elektronickou formou dôjde k nadbytočnému viacnásobnému podaniu daňového priznania,
  • v daňovom priznaní daňový subjekt uvedie nesprávne vypočítanú predpokladanú daň z ktorej sa vypočítajú preddavky,
  • daňový subjekt nemá vedomosť o svojej povinnosti platiť preddavky zo zákona (výšku a splatnosť preddavkov nie je správca dane povinný oznamovať),
  • pri identifikácii platby daňový subjekt nesprávne uvádza základné číslo účtu (pridelené správcom dane), predčíslie bankového účtu (pre daň z motorových vozidiel ním je 501163), IBAN (daňový subjekt si ho z predčíslia účtu a základného účtu vygeneruje sám pomocou Portálu finančnej správy – časť "Platenie daní"),
  • daňové priznanie je vyplnené neúplne alebo nesprávne, napr. chýba podpis, dátum, absentuje vyplnenie niektorých súčtových riadkov, nesprávne je zaokrúhlená daň alebo uvedené ročné sadzby dane.

Daňové subjekty si môžu všetky aktuálne informácie overiť aj na Portáli finančnej správy – časť „Daň z motorových vozidiel.“

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 18.01.2017

Zdroj: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, www.financnasprava.sk


< Späť