itretisektor | TS: Uskutočnilo sa 1. zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Uskutočnilo sa 1. zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport

Dňa 23. januára 2017 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport. 

Hlavnými bodmi tohto zasadnutia boli:

  • analýza financovania športu spojená s novelizáciou Zákona o športe 
  • financovanie športu na rok 2017 - výpočet príspevku uznanému športu
  • prerokovanie návrhu nariadenia vlády SR o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk a zásadných pripomienok riaditeľov jednotlivých stredísk
  • informácia o splnení podmienok jednotlivých športových organizácií na spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatými uzneseniami si môžete prečítať TU. 


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spracované dňa 06.02.2017< Späť