itretisektor | TS: Coca-Cola HBC otvára 2. kolo grantového programu: Rozširuje okruh žiadateľov

TS: Coca-Cola HBC otvára 2. kolo grantového programu: Rozširuje okruh žiadateľov

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, distribútor značkových nealkoholických nápojov spoločnosti The Coca-Cola Company, vyhlasuje v spolupráci s Trenčianskou nadáciou už 2. kolo grantovej výzvy Coca-Cola pre región. Rozširuje jej geografické vymedzenie a je pripravená podporiť ďalšie prínosné projekty pre región sumou viac ako 16 000 Eur.

Záchrana 3 najohrozenejších objektov hradu Tematín pred kolapsom, etnologické múzeum v Lúke, Fitpark v Modrovej, časomiera na štadióne v Lúke či nové cykloturistické trasy pod Tematínom – 1. kolo grantového programu prinieslo 5 zmysluplných projektov, ktoré pomáhajú zvýšiť kvalitu života v regióne. Zasiahnu viac ako 40 000 ľudí ročne a na ich realizácii sa podieľalo viac ako 80 dobrovoľníkov. „Spoločnosť chce cez zrealizované projekty pomôcť obyvateľom významného regiónu Slovenska, udržať jeho existujúce a napomôcť vytvoriť nové zdroje na zvyšovanie kvality ich života, “ hodnotí grantový program Alena Karasová, správkyňa Trenčianskej nadácie.

„V 2. kole grantového programu sme rozšírili geaografické vymedzenie potenciálnych žiadateľov o 4 obce. Veríme, že pokračovanie programu prinesie ďalšie zaujímavé projekty, ktoré zanechajú výraznú pozitívnu stopu v regióne,“ opisuje zmeny Marian Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Projekt môžete prihlásiť v nasledovných oblastiach:

  • kultúra a umenie v zmysle budovania dlhodobých hodnôt pre región (napríklad záchrana a budovanie zázemia kultúrnych pamiatok),
  • turizmus a cestovný ruch v zmysle otvorenia regiónu návštevníkom (napríklad budovanie turistických chodníkov, cyklotrás, sprístupnenie pamiatok),
  • výchovno-vzdelávacie aktivity v zmysle zvyšovania angažovanosti obyvateľov regiónu (napríklad propagácia výnimočného prírodného bohatstva, propagácia histórie),
  • ochrana životného prostredia (napríklad ochrana vodných zdrojov, údržba chránených území, záchrana chránených živočíchov),
  • voľný čas v zmysle podpory aktívnych miestnych iniciatív (kultúrno-spoločenské aktivity, športové aktivity).

O úspechu projektov rozhodne nezávislá grantová komisia, ktorej budete môcť projekty osobne predstaviť. Ak váš projekt zaujme, budete mať takmer pol roka na jeho realizáciu. Projekty je potrebné zacieliť na vekovú skupinu 12 .

Komisia hodnotí prínos pre región, udržateľnosť aj potenciál projektu

Prihlásiť projekty môžete do konca marca. O úspechu projektu rozhodnú kritériá ako prínos pre miestnu komunitu a rozvoj komunitného života, miera zapojenia dobrovoľníkov a participácie verejnosti, udržateľnosť alebo potenciál projektu, miera zviditeľnenia regiónu, potenciál pre propagáciu projektu a efektivita vynaložených prostriedkov. O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, organizácie s inou právnou formou, neformálne skupiny obyvateľov a individuálni žiadatelia (18 ). Žiadatelia, ktorých projekt bol v 1. kole grantového programu podporený, sa v 2. kole nemôžu uchádzať o grant s rovnakým projektom. Chceme tým podporiť originálny prínos projektov pre región.

Kvalitne spracovaná žiadosť zaváži

Ak viete o projekte, ktorý si zaslúži podporu, môžete sa zúčastniť krátkeho seminára, kde sa dozviete ako ho zostaviť v súlade s grantovou výzvou a pripravíme vás na jeho projektové a finančné riadenie. Seminár sa uskutoční 21. februára 2017 v priestoroch Trenčianskej nadácie v Trenčíne. Trenčianska nadácia vám rada odpovie na akékoľvek otázky týkajúce sa oficiálnej žiadosti o grant. Všetky potrebné kontakty a info nájdete na http://www.trencianskanadacia.sk/programy-a-projekty/coca-cola-pre-region/grantova-vyzva.

Kontakty pre médiá:

Marian Pavelka, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Tel: 421 2 49 263 304, e-mail: marian.pavelka@cchellenic.com

Adriana Blahová, Account Manager, Agentúra PRime time

Tel: 421 904 280 141, e-mail: blahova@primetime.sk

Nikola Sedláčková, Projektový manažér, Trenčianska nadácia

Tel: 421 907 403 253, e-mail: sedlackova@trencianskanadacia.sk

O programe Coca-Cola pre región:

Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko v spolupráci s Trenčianskou nadáciou vyhlásila grantový program Coca-Cola pre región, aby podporila projekty prospešné pre región katastrálnych území obcí Hôrka nad Váhom, Hrádok, Lúka, Modrová, Ducové, Modrovka, Stará Lehota a Nová Lehota a s nimi súvisiace aktivity obyvateľov komunity. Hlavným cieľom grantového programu je udržanie existujúcich a vytváranie nových zdrojov na zvyšovanie kvality života v regióne. V období od júna 2016 do decembra 2017 spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko v spolupráci s Trenčianskou nadáciou prerozdelí prostriedky v celkovej hodnote 30 000 EUR. Projekty je potrebné cieliť na vekovú skupinu 12 . O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, organizácie s inou právnou formou, neformálne skupiny obyvateľov a individuálni žiadatelia (18 ). O najzaujímavejších a najpotrebnejších projektoch rozhodne grantová komisia. Projekty môžete prihlasovať do 31.3.2017. Do 30.4.2017 zverejní grantová komisia výsledky. V období od 5.5. - 31.10.2017 prebehne realizácia podporených projektov. Viac informácií na http://www.trencianskanadacia.sk/


< Späť