itretisektor | TS: Spoločne pre región: za 10 rokov takmer 100 podporených projektov

TS: Spoločne pre región: za 10 rokov takmer 100 podporených projektov

Desiaty ročník grantového programu Karpatskej nadácie a hutníckej spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Spoločne pre región dnes spoznal nových členov svojej veľkej rodiny. Zástupcom šiestich organizácií z Košického a Prešovského kraja dnes odovzdali symbolické šeky prezident spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Už desať rokov trvá zmysluplná spolupráca nadácie a najväčšieho zamestnávateľa v regióne východného Slovenska. V tomto ročníku dali príležitosť obciam Jarabina a Hažlín zmeniť a spríjemniť svoje okolie a dať mu nový komunitný účel. Detská železnica Košice vytvorí v novopostavenej staničnej budove zázemie pre malých železničiarov a ich záujmy. Voľnočasové centrum Domka Košice odovzdá dlhoročné skúsenosti s dobrovoľníctvom ďalším mladým nasledovníkom. OZ Barlička z Prešova posunie svoj veľký projekt 3-generačnej záhrady do ďalšej fázy. Kynologický klub Ľubovňan v Starej Ľubovni odstráni devastačné následky povodní, zrekonštruuje verejne dostupný areál a zabezpečí organizovanie podujatí pre všetkých, ktorí majú radi psov.

„Desať rokov grantového programu prinieslo tomuto regiónu takmer stovku menších či väčších projektov, ktoré zmenili kvalitu života mnohých obyvateľov a komunít v Košickom a Prešovskom kraji. Neziskovým organizáciám a obciam však priniesol aj nemálo cenných skúseností, na ktorých môžu v budúcnosti stavať. Vytváranie príležitostí pre aktívnych a zodpovedných ľudí je dôležitou súčasťou poslania našej nadácie. Sme vďační spoločnosti U. S. Steel Košice, že nám pri napĺňaní nášho poslania výdatne pomáha,“ konštatuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Program Spoločne pre región je financovaný z daru spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Neziskové organizácie a miestne samosprávy sa môžu uchádzať o finančnú podporu na inovatívne projekty z oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže, ochrany prírody a životného prostredia. Administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice, s.r.o. je Karpatská nadácia. Od svojho otvorenia program podporil 95 projektov celkovou sumou viac ako 241 904 eur.

„Vždy na mňa zapôsobí keď vidím ľudí, ktorí sú ochotní robiť viac a prinášať prospech pre svoju komunitu. Takíto zapálení a všímaví ľudia sú obrovským prínosom pre každého zamestnávateľa a aj pre spoločnosť ako takú, keďže sa snažia veci zlepšovať a posúvať dopredu. Som veľmi rád, že mnohí z nich sú zamestnancami U. S. Steel Košice. Hoci naša firma je tu preto, aby vyrábala oceľ, vážime si partnerstvo so všetkými aktívnymi ľuďmi, organizáciami či obcami, keďže sa cítime byť spoluzodpovední za náš región a chceme, aby sa tu žilo lepšie," uviedol prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso.

Ďalšie informácie pre média poskytne:

Mgr. Barbara Kollárová - manažérka pre PR a komunikáciu, tel.: 055/622 11 52, e-mail: barbara.kollarova@karpatskanadacia.sk

PRÍLOHA: Zoznam podporených organizácií a projektov:

  • Detská železnica Košice, projekt: Nové priestory malých železničiarov v novej staničnej budove, 2 460 EUR
  • Domka, stredisko Košice, projekt: Dobrovoľníctvo – životný štýl, 2 222,98 EUR
  • Ľubovňan, kynologický klub: Nekončíme, 2 000 EUR
  • Obec Hažlín, projekt: Zmeňme čiernu skládku na oddychovú zónu, 2 483 EUR
  • Obec Jarabina, projekt: Lesopark Jarabina, 2 500 EUR
  • OZ Barlička, projekt: Tri záhrady – tri generácie, 2 239 EUR

Doplňujúce informácie:

Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko už 22 rokov. Od roku 1994 poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Nadácia sa angažuje v téme zmierňovania sociálnej chudoby založeného na práci v miestnej komunite a v téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Grantové programy Karpatskej nadácie sú zamerané na rozvoj regiónu v rôznorodých oblastiach. Nadácia podporuje spoluprácu, vytváranie partnerstiev na miestnej úrovni a zapojenie celej komunity do riešenia miestnych potrieb. Počas svojej existencie nadácia podporila stovky projektov sumou viac ako 2,1 milióna EUR.

U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčšia hutnícka spoločnosť na Slovensku a zároveň popredný firemný partner a zodpovedný komunitný sused podporujúci rozvoj regiónu, v ktorom žijú jeho partneri a zamestnanci. Robí tak od svojho založenia v roku 2000 prostredníctvom podpory detských a mládežníckych aktivít, zdravotnej starostlivosti, športu a športových podujatí, environmentálnych a vzdelávacích programov, projektov pomáhajúcich pri zachovaní kultúrnej identity regiónu, či zaoberajúcich sa zvyšovaním bezpečnosti pri práci i v každodennom živote. U. S. Steel Košice podporuje svojich aktívnych zamestnancov, váži si ich štedrosť pri firemných zbierkach na charitatívne účely a rozvíja ich dobrovoľnícku prácu v prospech komunity.


< Späť