itretisektor | TS: Manuál zdaňovania príjmov športovcov

TS: Manuál zdaňovania príjmov športovcov

Športovci, ktorí získajú napr. olympijskú medailu, či titul majstra sveta, nesmú zabúdať na splnenie svojich daňových povinností. Finančná správa z toho dôvodu pripravila pre profesionálnych športovcov manuál k zdaneniu ich príjmov.

Od 1. januára 2016 je účinný zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“), v zmysle ktorého sa medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zaradili aj príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa § 4 ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. a), b) a d) a § 6 ods. 1 písm. a) až d) a § 45 zákona o športe vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50 a 51 zákona o športe.

Po novom sa tak príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) ZDP sa považujú príjmy:

 • profesionálneho športovca, ktorý vykonáva šport ako samostatne zárobkovo činná osoba (§ 4 ods. 3 písm. c) zákona o športe),
 • amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport
  • na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak:
 1. rozsah vykonávania športu počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku, a to aj v prípade, že spĺňa znaky závislej práce,
 2. zmluva nezaväzuje športovca k účasti na príprave na súťaž alebo
 3. vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období, [§ 4 ods. 4 písm. a) zákona o športe],
  • na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca [§ 4 ods. 4 písm. b) zákona o športe],
  • bez zmluvy [§ 4 ods. 4 písm. d) zákona o športe];

 • športového odborníka, ktorý je

 1. trénerom a inštruktorom športu [§ 6 ods. 1 písm. a) zákona o športe],
 2. fyzickou osobou vykonávajúcou odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
 3. fyzickou osobou vykonávajúcou odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu [§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe],
 4. fyzickou osobou vykonávajúcou činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť [§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o športe], 

ak nie sú naplnené znaky závislej práce alebo sa so športovou organizáciou nedohodne inak, a to podľa znenia § 6 ods. 3 zákona o športe v znení účinnom do 31. 12. 2016, resp. v súlade so znením § 6 ods. 3 cit. zákona v znení účinnom od 1. 1. 2017, ak vykonáva činnosť športového odborníka ako podnikanie, ako dobrovoľník (§ 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.) alebo bez zmluvy

Kompletné znenie metodického usmernenia Finančnej správy môžete nájsť TU.


Zdroj: Finančná správa SR, spracované dňa 15.03.2017 


< Späť