itretisektor | TS: Zapojte sa svojimi pripomienkami do tvorby Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko

TS: Zapojte sa svojimi pripomienkami do tvorby Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejnilo dňa 15.03.2017 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ (ďalej len „Národný program“), ktorý má predstavovať dôležitý míľnik pre uskutočnenie pripravovanej reformy školstva.

Národný program má v súčasnosti podobu autorského návrhu dokumentu, na ktorého príprave sa podieľal tím niekoľkých expertov. Skladá sa z ôsmich kapitol a v každej z nich sú uvedené ciele v prítomnom čase, ktoré opisujú cieľový stav vo výchove a vzdelávaní o 10 rokov.

V najbližšom období sa do dokumentu zapracujú aj pripomienky a podnety odbornej a širokej verejnosti. V prípade záujmu o zaslanie pripomienok, tie môžete zasielať prostredníctvom on-line formulára, ktorý je prístupný na podstránke ministerstva - http://uciacesaslovensko.minedu.sk/. Aktívny bude po dobu šiestich týždňov.

Kompletné znenie Národného programu môžete nájsť TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 16.03.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť