itretisektor | TS: Zapojte sa svojimi pripomienkami do tvorby Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Zapojte sa svojimi pripomienkami do tvorby Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zverejnilo dňa 15.03.2017 Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ (ďalej len „Národný program“), ktorý má predstavovať dôležitý míľnik pre uskutočnenie pripravovanej reformy školstva.

Národný program má v súčasnosti podobu autorského návrhu dokumentu, na ktorého príprave sa podieľal tím niekoľkých expertov. Skladá sa z ôsmich kapitol a v každej z nich sú uvedené ciele v prítomnom čase, ktoré opisujú cieľový stav vo výchove a vzdelávaní o 10 rokov.

V najbližšom období sa do dokumentu zapracujú aj pripomienky a podnety odbornej a širokej verejnosti. V prípade záujmu o zaslanie pripomienok, tie môžete zasielať prostredníctvom on-line formulára, ktorý je prístupný na podstránke ministerstva - http://uciacesaslovensko.minedu.sk/. Aktívny bude po dobu šiestich týždňov.

Kompletné znenie Národného programu môžete nájsť TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 16.03.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť