itretisektor | TS: Ako zvýšiť transparentnosť poskytovaných verejných zdrojov?

TS: Ako zvýšiť transparentnosť poskytovaných verejných zdrojov?

Ako zvýšiť transparentnosť poskytovaných verejných zdrojov?

Začiatkom roka 2016 bola spustená webová aplikácia na zverejňovanie informácií o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, Finančnom mechanizme EHP, Nórskom finančnom mechanizme, Švajčiarskom finančnom mechanizme a dotačných schémach zo štátneho rozpočtu SR – tzv. modul dotačných schém: https://data.gov.sk/dotacie .

Do modulu dotačných schém boli zatiaľ pilotne nahraté dáta za rok 2015. Po vyhodnotení zverejnených dát a funkcionalít webovej stránky je zrejmé, že je potrebné rezortom nadefinovať minimálny rozsah a štruktúru zverejňovaných dát. 

Vyjadrite sa v krátkom a jednoduchom dotazníku, o aké údaje o poskytovaných zdrojoch máte záujem, aby boli zverejňované - ak údaj chcete, stačí kliknúť na "áno": https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeOj94-ZyFtwRiK3f…/viewform


< Späť