itretisektor | TS: Semináre na tému “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe”
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Semináre na tému “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe”

Nový Zákon o športe priniesol nové zmluvné typy, ktoré prinášajú zásadné zmeny do nastavenia zmluvných vzťahov v športe, s ktorými sú spojené nové fiškálne vzťahy, práva a povinnosti. Preto je pre zástupcov športovej obce potrebné, aby boli s týmito zmenami oboznámení. 

Existuje množstvo otázok v zákone, na ktoré je viacero riešení, ktoré sa javia ako možné, žiadne však nemusí byť jednoznačne najlepšie, no pritom do zákona bolo možné/treba vybrať iba jedno, ktoré je potrebné poznať a pochopiť jeho legitímne dôvody a ciele. Potom je možné očakávať jeho akceptovanie športovou obcou. Existujú aj oprávnené požiadavky zo strany športovej obce vo vzťahu k vrcholovému športu dospelých, kde by ešte mohol byť priestor pre podporu formou daňových úľav alebo iných nástrojov, ktoré v procese prijímania Zákona o športe boli síce navrhnuté ale už nie schválené. 

Je úlohou zákonodarcu, správcov verejných vecí v oblasti športu (ministerstvo školstva), i tých, ktorí jednotlivé riešenia do Zákona o športe pripravovali, aby boli nápomocní pri jeho zavedeniu do praxe a prispeli k procesu interiorizácie nových právnych noriem v oblasti športu do života športovej obce a preto Učená právnická spoločnosť organizuje sériu seminárov na tému “Zákon o športe - zmluvné vzťahy, dane a odvody klubov, zväzov športovcov, športových odborníkov a dobrovoľníkov v športe”, na ktorej budú prezentované zmluvné vzťahy podľa nového Zákona o športe a od nich sa odvíjajúce daňových dopadov a odvodových povinností a verejná diskusia o problémoch z praxe.

Predmetom seminárov budú 

  1. zmluvné vzťahy športovcov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie
  2. zmluvné vzťahy športových odborníkov s klubmi/zväzmi a z nich vyplývajúce daňové a odvodové zaťaženie
  3. zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti v športe
  4. financovanie športu z verejných prostriedkov (štát, samospráva)
  5. zmluva o sponzorstve v športe a iné formy financovania športu zo súkromných zdrojov

Prednášať a diskutovať budú Jozef Mihál, Peter Sepeši, Jaroslav Čollák, Zuzana Zajíčková, Žaneta Surmajová Igor Šumichrast, Marcel Blažo, Jozef Čorba, Tomáš Gábriš, Matúš Štulajter, Michael Válek a ďalší. 

Športová verejnosť bude mať možnosť zasielať počas seminára svoje otázky, pripomienky a podnety prostredníctvom aplikácie “SLIDO” alebo na email sport@ucps.sk. Odpovede na otázky budú po spracovaní publikované na webovom sídle organizátora na stránke http://www.ucps.sk/Novy_zakon_o_sporte

Termíny a miesta seminárov:

Semináre budú prebiehať od 9:00 do 16:15, pričom súčasťou seminára je aj coffee break a obed. 

Apríl

10.04.2017 (Po) Košice - Spoločenský pavilón 

11.04.2017 (Ut) Prešov - Prešovská univerzita, Fakulta športu 

12.04.2017 (St) Poprad - AquaCity Poprad 

Máj

02.05.2017 (Ut) Banská Bystrica

03.05.2017 (St) Žilina

04.05.2017 (Št) Trenčín 

05.05.2017 (Pi) Nitra 

10.05.2017 (St) Trnava 

11.05.2017 (Št) Bratislava - Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva 

25.05.2017 (Pi) Bratislava - NH Bratislava Gate One

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu sport@ucps.sk.


Zdroj: Účená právnická spoločnosť 


< Späť