itretisektor | TS: Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory z Fondu LIENKA POMOCI

TS: Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory z Fondu LIENKA POMOCI

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien na jeseň 2016 organizovala 7. ročník kampane STAROBA SA NÁS DOTÝKA. Dlhodobé ciele kampane sú ambiciózne: upozorniť na problémy ale aj možnosti seniorského veku, budovať pozitívny a reálny obraz o starobe a získať finančné prostriedky na podporu terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. Práve posledný cieľ sa organizátori snažia naplniť prostredníctvom verejnej zbierky LIENKA POMOCI.

Získané finančné prostriedky (25 000 eur) budú použité na podporu projektov, ktoré rôznym spôsobom podporia neformálnych opatrovateľov (napr. zapožičiavanie rôznych pomôcok pri opatrovaní, organizovanie školení či podporných skupín, atď.). 

V týchto dňoch vyhlásila nadácia SOCIA novú výzvu na predkladanie žiadostí v grantovom programe LIENKA POMOCI. O finančnú podporu sa môžu uchádzať zriaďovatelia alebo prevádzkovatelia terénnych a ambulantných služieb pre seniorov:

-    mimovládne organizácie: neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, Slovenský Červený kríž a organizácie s medzinárodným prvkom;

-    obce a mestá a nimi zriadené organizácie v sídlach do 5 000 obyvateľov.

Viac informácií je k dispozícii na: www.socia.sk a www.lienkapomoci.sk

Nadácia už pripravuje ďalší ročník kampane a verejnej zbierky, ktorá sa uskutoční na jeseň 2017.

Kontakt:

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Legionárska 13

831 04 Bratislava

Kamila Adamkovičová

adamkovicova@socia.sk

0911 240 002


< Späť