itretisektor | TS: Podpora vzdelávania na stredných školách v nedostatkových odboroch

TS: Podpora vzdelávania na stredných školách v nedostatkových odboroch

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo za účelom podpory vzdelávania v študijných a učebných odborov stredných škôl s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 (ďalej len „výzva“).

Cieľom výzvy je propagácia zavádzania prvkov duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v spolupráci so zamestnávateľmi, pre ktorých bude príslušná stredná odborná škola pripravovať svojich absolventov a oboznámenie žiakov základných a stredných škôl s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v systéme duálneho vzdelávania. Vyčlenených v tomto roku na výzvu bolo 20 500 eur.

Oprávneným žiadateľom môže byť zriaďovateľ strednej odbornej školy a zriaďovateľ strednej odbornej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiadosti je možné zasielať do 05. mája 2017. Podrobné informácie o výzve môžete nájsť TU.

Ministerstvo ďalej zverejnilo aktualizovaný zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vo februári 2017 a obsahuje viac ako 40 odborov, napr. mechanik opravár – koľajové vozidlá, elektromechanik – telekomunikačná technika, operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov, chemická informatika, biochemik – výroba piva a sladu, polygraf – grafik, kamenár či diplomovaná všeobecná sestra.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 18.04.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť