itretisektor | TS: Pozvánka na infosemináre k eurofondovej výzve pre mimovládky z programu Efektívna verejná správa

TS: Pozvánka na infosemináre k eurofondovej výzve pre mimovládky z programu Efektívna verejná správa

Úrad Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  vás pozýva na infosemináre k financovaniu vašich aktivít z eurofondov.

Predstavitelia neziskových organizácií, občianskych združení a nadácií, cítite, že veci okolo Vás by mohli a mali fungovať lepšie? Máte potenciál riešiť:

 • lepšie financovanie voľnočasových aktivít pre deti a mládež v obci, meste, regiónu,
 • vytvorenie dobrých podmienok pre zamestnávanie 50 ,
 • podporu alternatívnej dopravy v meste či celom regióne,
 • lepšiu grantovú politiku mesta,
 • aktívne zapojenie mladých do rozhodovania na pôde obce, kraja, regiónu,
 • záchranu kultúrnych pamiatok v obci, regióne,
 • rozvoj a podpora športu,
 • podporu talentov,
 • odbúranie bariér pre zdravotne postihnutým,
 • otvorenie školy neformálnemu vzdelávaniu,
 • zníženie korupcie, resp. zlepšenie kontroly na úrovni obce, kraja, či Slovenska,
 • dostupné informácie (napr. o tom, čo sa deje v regióne, alebo aké rozhodnutia prijalo zastupiteľstvo),
 • efektívne a hlavne udržateľné riešenie nezamestnanosti mladých v regióne,
 • vytvorenie dobrých podmienok pre fungovanie sociálnych podnikov,
 • implementáciu existujúcej politiky (zákona, stratégie) na Vašom území,
 • a veľa ďalších dobrých a potrebných vecí? 

To všetko sa dá „schovať“ pod pojem verejná politika, občianska informovanosť či participácia.

Pripravte Vaše projekty, vďaka ktorým tak budete môcť:

· robiť analýzy,

· stretávať sa s vašou cieľovou skupinou,

· zaplatiť potrebných odborníkov,

· vtiahnuť do svojich aktivít partnerov,

· dostať kľúčové informácie na správne miesta,

· zistiť, prečo veci nefungujú a navrhnúť riešenia.

Vaše projekty môžu byť lokálne, regionálne alebo celoslovenské.

Prihláste sa na infosemináre, kde sa zrozumiteľnou formou dozviete podrobnosti o pripravovaných výzvach z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Tešíme sa na stretnutie s Vami v každom krajskom meste.   

Bližšie informácie nájdete na stránke http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=pozor-organizujeme-infoseminare-k-eurofondovej-vyzve-pre-mimovladky-z-programu-efektivna-verejna-sprava


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 04.05.2017


< Späť