itretisektor | TS: Pripomienkovanie dokumentu „Učiace sa Slovensko“ do 15. mája 2017
 • Dotačné programy Ministerstva práce

  finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
 • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

  spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
 • Zriadenie Krízového štábu pre organizácie NO

  na pomoc tretiemu sektoru došlo k zriadeniu Koordinačného krízového štábu pre nezidkové organizácie, viac v mimoriadnej správe.
 • Vláda schválila 9.4. zmeny k sociálnym službám

  už pripravujeme materiál, ktorý čoskoro uverejníme
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Pripomienkovanie dokumentu „Učiace sa Slovensko“ do 15. mája 2017

Konzultačný proces k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ pokračuje ešte do 15. mája 2017. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sa po konzultácii s autormi dokumentu rozhodlo predĺžiť funkčnosť internetového portálu a online formulára, prostredníctvom ktorého je možné podávať pripomienky k dokumentu.

Ministerstvo a autori dokumentu „Učiace sa Slovensko“ zároveň vyzývajú organizácie, s ktorými sa konali aj samostatné stretnutia pri tzv. okrúhlych stoloch, aby pripomienky, ktoré predostreli na stretnutiach, podali aj písomnou formou prostredníctvom online formulára na webstránke ministerstva.

Všetky doteraz doručené podnety a pripomienky autori začínajú postupne vyhodnocovať. V priebehu najbližších dní zverejnenia na webstránke ministerstva prehľadný dokument, vďaka ktorému si záujemcovia budú môcť všetky pripomienky pohodlnejšie naštudovať.

Do 27. apríla bolo prostredníctvom online formulára zaslaných 2 710 podnetov. Pri každom jednom je možné za daný podnet zahlasovať, čiže ak sa občan alebo organizácia stotožňuje s niektorým z už uvedených návrhov, stačí zaň zahlasovať.

K materiálu sa môže vyjadriť aj laická verejnosť – prostredníctvom online formulára alebo osobne. Ministerstvo zorganizovalo aj verejné diskusie s autormi, ktoré boli dostupné pre širokú verejnosť. Ministerstvo zverejnilo aj sériu krátkych videí priamo s autormi, ktoré majú vysvetliť jednotlivé zámery dokumentu.

Pripomienkovanie malo byť pôvodne ukončené koncom apríla, avšak termín sa predlžuje do 15. mája 2017, aby bolo možné zakomponovať prostredníctvom online formulára aj pripomienky profesijných a stavovských organizácií z prebiehajúcich odborných okrúhlych stolov.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 10.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť