itretisektor | TS: Grantová výzva pre MNO: Podpora Národného centra ochrany osobných údajov v Moldavsku
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Grantová výzva pre MNO: Podpora Národného centra ochrany osobných údajov v Moldavsku

Inštitúcia Rozvojový program OSN (UNDP) vyhlásila výzvu pre Mimovládne neziskové organizácie a komunitné organizácie na predloženie návrhov v projekte „Strengthening fundamental rights protection: Support to National Center for Personal Data Protection” pre Moldavsko.

Projekt bude trvať od mája do decembra 2017. V rámci výzvy bude poskytnutých celkovo 87 000 USD.

Žiadosti je potrebné predložiť do 15. mája 2017.

Opis plánovaných aktivít:

 1. Vypracovanie usmernení o spracovaní osobných údajov prispôsobených špecifikám sektorov s najcitlivejšími aktivitami spracovania osobných údajov.
 2. Zabezpečenie 2 pracovných pobytov pre pracovníkov moldavského Národného centra ochrany osobných údajov.
 3. Vypracovanie certifikačného tréningového programu pre novo vymenovaných pracovníkov a spracovateľov údajov vo verejných inštitúciách a súkromnom sektore.
 4. Pripraviť a poskytnúť školenie školiteľov (Training of Trainers) pre zamestnancov moldavského Národného centra ochrany osobných údajov.
 5. Pripraviť a poskytnúť 1,5 až 2-dňové školenie pre novinárov a organizácie občianskej spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov, s cieľom napomôcť väčšej angažovanosti občianskej spoločnosti a masmédií a zvýšeniu kvality informovania v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane prípravy uvádzacej brožúry školenia. 

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne 5 rokov praxe v poskytovaní konzultácií verejnoprávnym a súkromnoprávnym subjektom, prednostne v oblasti ochrany osobných údajov, strategického plánovania a manažmentu, budovania kapacít a vzťahov s verejnosťou,
 • pokročilé znalosti a praktické skúsenosti s aplikáciou národnej a EÚ legislatívy upravujúcej ochranu osobných údajov, doložené 3 relevantnými referenciami,
 • skúsenosti s organizovaním školení pre účastníkov z východoeurópskych krajín, doložené aspoň 3 podobnými aktivitami,
 • dostatok kvalifikovaných expertov so zodpovedajúcim školením. 

Bližšie informácie nájdete v tomto dokumente (DOCX, 108 kB) alebo priamo na stránke Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto formuláru (DOCX, 20 kB).


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 12.05.2017 


< Späť