itretisektor | TS: Grantová výzva pre MNO: Podpora Národného centra ochrany osobných údajov v Moldavsku
 • Dotačné programy Ministerstva práce

  finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
 • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

  spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
 • Zriadenie Krízového štábu pre organizácie NO

  na pomoc tretiemu sektoru došlo k zriadeniu Koordinačného krízového štábu pre nezidkové organizácie, viac v mimoriadnej správe.
 • Vláda schválila 9.4. zmeny k sociálnym službám

  už pripravujeme materiál, ktorý čoskoro uverejníme
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Grantová výzva pre MNO: Podpora Národného centra ochrany osobných údajov v Moldavsku

Inštitúcia Rozvojový program OSN (UNDP) vyhlásila výzvu pre Mimovládne neziskové organizácie a komunitné organizácie na predloženie návrhov v projekte „Strengthening fundamental rights protection: Support to National Center for Personal Data Protection” pre Moldavsko.

Projekt bude trvať od mája do decembra 2017. V rámci výzvy bude poskytnutých celkovo 87 000 USD.

Žiadosti je potrebné predložiť do 15. mája 2017.

Opis plánovaných aktivít:

 1. Vypracovanie usmernení o spracovaní osobných údajov prispôsobených špecifikám sektorov s najcitlivejšími aktivitami spracovania osobných údajov.
 2. Zabezpečenie 2 pracovných pobytov pre pracovníkov moldavského Národného centra ochrany osobných údajov.
 3. Vypracovanie certifikačného tréningového programu pre novo vymenovaných pracovníkov a spracovateľov údajov vo verejných inštitúciách a súkromnom sektore.
 4. Pripraviť a poskytnúť školenie školiteľov (Training of Trainers) pre zamestnancov moldavského Národného centra ochrany osobných údajov.
 5. Pripraviť a poskytnúť 1,5 až 2-dňové školenie pre novinárov a organizácie občianskej spoločnosti v oblasti ochrany osobných údajov, s cieľom napomôcť väčšej angažovanosti občianskej spoločnosti a masmédií a zvýšeniu kvality informovania v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane prípravy uvádzacej brožúry školenia. 

Kvalifikačné predpoklady:

 • minimálne 5 rokov praxe v poskytovaní konzultácií verejnoprávnym a súkromnoprávnym subjektom, prednostne v oblasti ochrany osobných údajov, strategického plánovania a manažmentu, budovania kapacít a vzťahov s verejnosťou,
 • pokročilé znalosti a praktické skúsenosti s aplikáciou národnej a EÚ legislatívy upravujúcej ochranu osobných údajov, doložené 3 relevantnými referenciami,
 • skúsenosti s organizovaním školení pre účastníkov z východoeurópskych krajín, doložené aspoň 3 podobnými aktivitami,
 • dostatok kvalifikovaných expertov so zodpovedajúcim školením. 

Bližšie informácie nájdete v tomto dokumente (DOCX, 108 kB) alebo priamo na stránke Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto formuláru (DOCX, 20 kB).


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 12.05.2017 


< Späť