itretisektor | TS: Výzvy z OP EVS zverejnené! Aktualizácia termínov infoseminárov!
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Výzvy z OP EVS zverejnené! Aktualizácia termínov infoseminárov!

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo šesť otvorených výziev na podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe. O finančnú podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie, občianske združenia i nadácie.

Na prvú tému "Tvorba lepšej verejnej politiky" je vyčlenených viac ako 6 miliónov eur. Mimovládne organizácie prispieť k zefektívneniu fungovania verejnej správy, podporiť vznik kvalitnejších verejných politík a služieb tak, aby verejné inštitúcie lepšie slúžili občanom.

V rámci druhej témy „Občianska informovanosť a participácia“ je vyčlenených približne 5 a pol milióna eur, pričom podporené budú projekty zamerané na budovanie a posilňovanie kapacít mimovládnych neziskových organizácií, zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej správe, či na zvyšovanie účasti na správe vecí verejných.

V rámci obidvoch tém sú výzvy rozčlenené podľa miesta realizácie, a to na výzvy zamerané na celé územie Slovenskej republiky, na rozvinutejšie regióny a na menej rozvinuté regióny. Dátum uzavretia výziev nie je zatiaľ zverejnený. Podrobnejšie informácie nájdete TU.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizuje v súvislosti s výzvami sériu infoseminárov:

 • 26.05. Prešov, Budova úradu VÚCPO, Námestie mieru 2
 • 30.05. Bratislava, Kongresové centrum Družba, Botanická 25
 • 31.05. Bratislava, Kongresové centrum Družba, Botanická 25
 • 06.06. Trnava, Budova úradu TTSK, Starohájska 10
 • 07.06. Nitra, Agroinštitút Nitra, Akademická ul. 4

Na semináre sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto elektronického formulára najneskôr do 3 pracovných dní pred termínom konania daného semináru.

Kapacita jednotlivých seminárov je najviac 50 ľudí. Program jednotlivých podujatí je k dispozícii TU. Všetky semináre budú v čase od 10:00 do 15:00.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 25.05.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť