itretisektor | TS: Nové termíny infoseminárov k výzve "V základnej škole úspešnejší"

TS: Nové termíny infoseminárov k výzve "V základnej škole úspešnejší"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky opätovne organizuje informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/1.1.1-01 s názvom "V základnej škole úspešnejší".

Semináre sú určené pre nových žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, pričom seminár organizovaný v Banskej Bystrici je prioritne určený pre žiadateľov zo stredného a východného Slovenska, ktorí ešte nepredložili projekt.

Termíny a miesto konania seminárov:

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, 15.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk 


< Späť