itretisektor | TS: Školský autobus už v prevádzke

TS: Školský autobus už v prevádzke

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a starostom obce Dobrohošť uviedli do praxe pilotný projekt školských autobusov.

Školský autobus bude bezplatne prepravovať žiakov na trase Vojka – Bodíky - Dobrohošť – Rusovce do tamojšej základnej školy a späť. Pilotný projekt školských autobusov potrvá do konca júna a po vyhodnotení projektu a v prípade záujmu, sa projekt môže rozšíriť do ďalších lokalít. Rozhodujúci môže byť názor rodičov, ktorí sa rozhodnú, či je pre nich lepšie posielať deti do menšej školy, alebo zvolia dochádzku detí do väčšej školy s väčším množstvom mimoškolských aktivít, do ktorej budú deti prepravované autobusmi.

Cieľom školských autobusov je zvýšiť bezpečnosť cestovania detí do škôl, keďže vodič autobusu si na ne počká, aby nastúpili v mieste bydliska a vystúpili pri svojej škole. Zároveň ide o pomoc obciam rozhodnúť sa, či financovať vlastnú školu, alebo uprednostniť prepravu detí do školy v susednej obci.

Rezort školstva sa podieľa na hradení nákladov na pohonné hmoty a vodiča autobusu. Techniku a preškoľovanie vodičov zabezpečuje rezort vnútra.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 16.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť