itretisektor | TS: Školský autobus už v prevádzke
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Školský autobus už v prevádzke

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a starostom obce Dobrohošť uviedli do praxe pilotný projekt školských autobusov.

Školský autobus bude bezplatne prepravovať žiakov na trase Vojka – Bodíky - Dobrohošť – Rusovce do tamojšej základnej školy a späť. Pilotný projekt školských autobusov potrvá do konca júna a po vyhodnotení projektu a v prípade záujmu, sa projekt môže rozšíriť do ďalších lokalít. Rozhodujúci môže byť názor rodičov, ktorí sa rozhodnú, či je pre nich lepšie posielať deti do menšej školy, alebo zvolia dochádzku detí do väčšej školy s väčším množstvom mimoškolských aktivít, do ktorej budú deti prepravované autobusmi.

Cieľom školských autobusov je zvýšiť bezpečnosť cestovania detí do škôl, keďže vodič autobusu si na ne počká, aby nastúpili v mieste bydliska a vystúpili pri svojej škole. Zároveň ide o pomoc obciam rozhodnúť sa, či financovať vlastnú školu, alebo uprednostniť prepravu detí do školy v susednej obci.

Rezort školstva sa podieľa na hradení nákladov na pohonné hmoty a vodiča autobusu. Techniku a preškoľovanie vodičov zabezpečuje rezort vnútra.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 16.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť