itretisektor | TS: Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy

TS: Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy

Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravuje v rámci Európskeho programu vzdelávania dospelých regionálne workshopy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií, podnikateľských kompetencií a využívanie dostupných diagnostických nástrojov kariérového poradenstva.

Riešenie problematiky rozvoja kľúčových kompetencií bude hlavnou témou workshopov, ktoré sa budú konať dňa 15.6.2017 v Banskej Bystrici a 16.6.2017 v Trnave.

Problematika rozvoja podnikateľských kompetencií bude cieľom workshopov, ktoré sa budú konať dňa 13.6.2017 v Košiciach, dňa 14.6.2017 v Banskej Bystrici a 15.6.2017 v Trnave.

Spomínané workshopy sú určené pre multiplikátorov vo vzťahu k uvedeným témam, t.j. pre učiteľov, lektorov, kariérnych poradcov a ďalších vzdelávateľov dospelých a zároveň aj pre cieľovú skupinu projektu, ktorou sú nezamestnaní dospelí s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania a/alebo s neukončeným základným vzdelaním, ženy vracajúce sa na trh práce po materskej dovolenke, ženy nad 40 a mladí nezamestnaní dospelí.

Viac informácií a možnosť zaregistrovať sa na uvedené workshopy nájdete v priložených informáciach:

Workshop WP4- informácie

Workshop WP3- informácie

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť