itretisektor | TS: Pripomienkovanie Nezávislej hodnotiacej správy k implementácii Akčného plánu OGP 2015
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Pripomienkovanie Nezávislej hodnotiacej správy k implementácii Akčného plánu OGP 2015

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (ďalej len „OGP“) hodnotila prostredníctvom Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu (v pôvodnom znení „Independent Reporting Mechanism“) plnenie jednotlivých úloh Akčného plánu OGP na roky 2015 - 2016, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 59 zo dňa 11. februára 2015.

Nezávislá hodnotiaca správa nazerá na implementáciu záväzkov v širšom kontexte a dostupná je na pripomienkovanie v angličtine TU.

Komentáre je možné zasielať na irm@opengovpartnership.org v termíne od 18.05. - 01.06.2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.05.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť