itretisektor | TS: Pripomienkovanie Nezávislej hodnotiacej správy k implementácii Akčného plánu OGP 2015
 • Dotačné programy Ministerstva práce

  finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
 • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

  spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
 • Zriadenie Krízového štábu pre organizácie NO

  na pomoc tretiemu sektoru došlo k zriadeniu Koordinačného krízového štábu pre nezidkové organizácie, viac v mimoriadnej správe.
 • Vláda schválila 9.4. zmeny k sociálnym službám

  už pripravujeme materiál, ktorý čoskoro uverejníme
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Pripomienkovanie Nezávislej hodnotiacej správy k implementácii Akčného plánu OGP 2015

Iniciatíva pre otvorené vládnutie (ďalej len „OGP“) hodnotila prostredníctvom Nezávislého hodnotiaceho mechanizmu (v pôvodnom znení „Independent Reporting Mechanism“) plnenie jednotlivých úloh Akčného plánu OGP na roky 2015 - 2016, ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 59 zo dňa 11. februára 2015.

Nezávislá hodnotiaca správa nazerá na implementáciu záväzkov v širšom kontexte a dostupná je na pripomienkovanie v angličtine TU.

Komentáre je možné zasielať na irm@opengovpartnership.org v termíne od 18.05. - 01.06.2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.05.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť