itretisektor | TS: Stretnutie verejnej ochrankyne práv so zástupcami mimovládnych organizácií

TS: Stretnutie verejnej ochrankyne práv so zástupcami mimovládnych organizácií

Verejná ochrankyňa práv Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. sa stretla so zástupcami a zástupkyňami mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti. Na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v Kancelárii verejného ochrancu práv, im predstavila svoju pracovnú víziu na najbližších 5 rokov, ktorú následne s prítomnými spoločne konzultovali.

S expertmi na zdravotníctvo, seniorov, životné prostredie, detské práva, sociálne služby, školstvo či menšiny, hovorila o oblastiach, na ktoré sa chce popri štandardnom vybavovaní individuálnych podnetov prioritne zamerať. Kolegov z neziskového sektora vyzvala na spoluprácu, pretože práve neziskové organizácie sú často prvým kontaktom pre ľudí, ktorých práva sa ocitnú v kolízii so štátom. Aj vďaka ich upozorneniam mohol verejný ochranca práv v minulosti často účinne preskúmať sporné postupy orgánov verejnej správy.

Mária Patakyová ich ďalej požiadala, aby jej ako verejnej ochrankyni práv dávali spätnú väzbu, ktorá je dôležitá pre zvyšovanie kvality práce verejného ochrancu práv.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 07.06.2017

Zdroj: Verejný ochranca práv, www.vop.gov.sk


< Späť