itretisektor | TS: Stretnutie verejnej ochrankyne práv so zástupcami mimovládnych organizácií
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Stretnutie verejnej ochrankyne práv so zástupcami mimovládnych organizácií

Verejná ochrankyňa práv Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. sa stretla so zástupcami a zástupkyňami mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti. Na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v Kancelárii verejného ochrancu práv, im predstavila svoju pracovnú víziu na najbližších 5 rokov, ktorú následne s prítomnými spoločne konzultovali.

S expertmi na zdravotníctvo, seniorov, životné prostredie, detské práva, sociálne služby, školstvo či menšiny, hovorila o oblastiach, na ktoré sa chce popri štandardnom vybavovaní individuálnych podnetov prioritne zamerať. Kolegov z neziskového sektora vyzvala na spoluprácu, pretože práve neziskové organizácie sú často prvým kontaktom pre ľudí, ktorých práva sa ocitnú v kolízii so štátom. Aj vďaka ich upozorneniam mohol verejný ochranca práv v minulosti často účinne preskúmať sporné postupy orgánov verejnej správy.

Mária Patakyová ich ďalej požiadala, aby jej ako verejnej ochrankyni práv dávali spätnú väzbu, ktorá je dôležitá pre zvyšovanie kvality práce verejného ochrancu práv.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 07.06.2017

Zdroj: Verejný ochranca práv, www.vop.gov.sk


< Späť