itretisektor | TS: Začiatok prípravy slovenskej účasti na ZOH a ZPH v Pjongčangu

TS: Začiatok prípravy slovenskej účasti na ZOH a ZPH v Pjongčangu

V dňoch 9. – 25. februára 2018 sa v kórejskom Pjongčangu budú konať XXIII. zimné olympijské hry, na ktoré nadviažu XII. zimné paralympijské hry (9. – 18. marca 2018). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z toho dôvodu predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál o zabezpečení prípravy a účasti reprezentantov SR na oboch významných športových podujatiach.

Celkové predpokladané výdavky spojené so zabezpečením prípravy a účasti reprezentantov SR na ZOH a ZPH budú vo výške 2 079 600 eur. Požadované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu sú vo výške 1 539 600 eur Ostatné finančné prostriedky zabezpečí Slovenský olympijský výbor a Slovenský paralympijský výbor.

Slovenskí športovci by mali mať na ZOH 2018 zastúpenie v desiatich športových odvetviach, pričom výprava by mala mať cca 60 športovcov a približne rovnaký počet členov ich sprievodu (tréneri, technici, lekári, maséri a vedenie výpravy). Celkové náklady na zabezpečenie slovenskej výpravy by mali dosiahnuť úroveň 1 349 000 eur, z toho požiadavka na štátny rozpočet, prostredníctvom kapitoly rezortu školstva, predstavuje 809 000 eur.

Slovenský paralympijský výbor predpokladá, že oficiálnu výpravu na ZPH 2018 bude tvoriť zhruba 45 až 50 členov, a tvoriť ju budú športovci, navádzači, členovia realizačných tímov a vedenia výpravy. Predpokladané výdavky spojené so zabezpečením prípravy a účasti na hrách predstavujú sumu 730 600 eur, pričom z rozpočtu rezortu školstva by malo ísť 700 600 eur a ďalších 30 000 eur prispeje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na zvýšené výdavky slovenskej ambasády v Soule.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 08.06.207

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


< Späť