itretisektor | TS: Kampaň Do školy na bicykli 2017

TS: Kampaň Do školy na bicykli 2017

Národný cyklokoordinátor Peter Klučka pod záštitou ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlasuje 2. ročník celonárodnej kampane „Do školy na bicykli 2017“. Do akcie, ktorá sa bude konať v termíne od 12. do 16. júna 2017, sa môžu zapojiť žiaci a študenti základných a stredných škôl.

Hlavným cieľom kampane je podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako zdravého, ekologického a plnohodnotného dopravného prostriedku a rovnako aj zvýšiť rozsah a kvalitu dopravnej výchovy detí. Projekt sa začal nultým ročníkom v roku 2015.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky má záujem o čo najväčšiu účasť škôl,  a preto v tejto súvislosti rozposlalo na základné a stredné školy výzvu na zapojenie sa do súťaže.

Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do projektu, sa tak môžu prihlásiť do 12. júna 2017 formou online registrácie. Viac informácií je dostupných na www.doskolynabicykli.eu.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 08.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť