itretisektor | TS: Príspevok na lyžiarsky kurz pre žiakov osemročných gymnázií dvakrát
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Príspevok na lyžiarsky kurz pre žiakov osemročných gymnázií dvakrát

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložil na uplynulé rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení (ďalej len "návrh zákona"). V návrhu zákona je zadefinovaných viacero opatrení a jedným z nich je aj rozšírenie okruhu poberateľov finančného príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz). Novinky sa tak budú týkať aj žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií, ktorí po novom už nebudú ukrátení o štátny príspevok na lyžiarske kurzy. 

Žiak, ktorý riadne ukončí základnú školu a následne pokračuje napr. na štvorročnom gymnáziu, dostane príspevok jedenkrát v základnej škole a jedenkrát na gymnáziu či strednej odbornej škole. Nový návrh umožňuje, aby stredná škola s osemročným vzdelávacím programom mohla použiť príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode na toho istého žiaka jedenkrát počas jeho štúdia v prvom až štvrtom ročníku a jedenkrát počas jeho štúdia v piatom až ôsmom ročníku.

Cieľom návrhu je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách s osemročnou dĺžkou štúdia, nakoľko žiak dostane príspevok na kurz pohybových aktivít v rovnakom rozsahu ako žiak základnej školy, ktorý študuje po jej absolvovaní na strednej škole. Zmena by sa mala dotknúť 2 518 žiakov osemročných gymnázií a konzervatórií a vyžiada si celkové náklady vo výške 377 700 eur na rok.

Návrh zákona musia odobriť poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Niektoré opatrenia návrhu zákona by mali začať platiť už od septembra 2017. Zmena týkajúca sa lyžiarskych kurzov by mala platiť už pre nový školský rok - od 1. januára 2018 budú dostávať stredné školy s osemročným vzdelávacím programom peniaze na lyžiarsky kurz dvakrát.

Podrobnosti o návrhu zákona čítajte v legislatívnej správe TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 12.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť