itretisektor | TS: Tieto miesta na Slovensku sa čoskoro zmenia. Ľudia sa opäť spojili pre dobrú vec.

TS: Tieto miesta na Slovensku sa čoskoro zmenia. Ľudia sa opäť spojili pre dobrú vec.

Bratislava, 14. júna 2017 – Nadácia Orange už trinástykrát finančne pomôže aktivitám tých, ktorí chcú pre svet okolo nás spraviť niečo prospešné. Sumou 80 000 eur podporí realizáciu užitočných nápadov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov i k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy a celkovo tak zvýšiť kvalitu života.

V grantovom programe Spojme sa pre dobrú vec sa o finančný príspevok mohli uchádzať neformálne skupiny či mimovládne organizácie. V tomto roku aktívni ľudia zaslali celkovo 360 projektov z celého Slovenska. Formálne podmienky uchádzania sa o grant splnilo 343 z nich. Tieto následne posudzovala komisia zložená z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja a zástupcov Nadácie Orange. V tomto ročníku sa rozhodli podporiť 49 z nich. Zoznam podporených projektov nájdete tu.

Najviac žiadostí tento rok zaslali občianske združenia nasledované neformálnymi skupinami občanov. Z hľadiska aktívnosti regiónov môžeme hovoriť o prvenstve bratislavského kraja a minuloročný najaktívnejší kraj – žilinský – skončil v počte predkladaných projektov na mieste druhom. Z pohľadu zamerania aktivít sa tento rok presadila oblasť vytvárania a využívania lokálnych komunitných priestorov. Až 288 z celkového počtu žiadateľov o grant sa prihlásilo opakovane.

Nadácia Orange podporí vybrané projekty celkovou sumou 80 000 eur, zapojiť sa môže aj verejnosť. Všetkých 343 projektov, ktoré splnili formálne podmienky grantového programu môže získať podporu verejnosti. Záujemcovia sa môžu zapojiť do realizácie projektov venovaním svojho času, dobrovoľníckou prácou prostredníctvom špeciálnej aplikácie Krajšie miesta, ktorú nájdu na webovej stránke Nadácie Orange tu.

„Vážime si prácu dobrovoľníkov a veríme, že aktívna komunikácia s lokálnou komunitou nielen posilní vzťahy, ale povedie aj k spolupráci pri ďalších aktivitách. Preto sme aj v tomto roku pripravili online aplikáciu Krajšie miesta. Nástroje aplikácie umožnia predkladateľom zverejniť bližšie informácie o projektových aktivitách, pripravovaných brigádach, umožnia flexibilnú komunikáciu s dobrovoľníkmi, ktorí by sa radi zapojili do aktivít a dobrovoľníkom vybrať si aktivitu vo svojom okolí a priložiť ruku k dielu,“ uviedla Milica Danková, manažérka Nadácie Orange a špecialistka CR.

Všetky potrebné informácie o grantovom programe a jeho výsledkoch nájdete na www.nadaciaorange.sk alebo na facebookovom profile Nadácie Orange.

KONIEC

Nadácia Orange svojou činnosťou napĺňa ciele spoločnosti Orange Slovensko, a. s., v oblasti filantropie a charity.

Pod názvom Konto Orange vznikla v roku 2002, pričom nadviazala na aktivity Konta Globtel, ktoré na slovenskom trhu pôsobilo od roku 1998. Aktivity Nadácie Orange sa sústreďujú na tri prioritné oblasti pôsobenia – vzdelávanie, komunitný rozvoj a podpora deficitných skupín. Svoju podporu realizuje v rámci vlastných grantových programov a partnerstiev s mimovládnymi neziskovými organizáciami na Slovensku. Zakladateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a. s. Nadácia Orange je súčasťou globálnej skupiny nadácií koordinovanej organizáciou Orange Foundation so sídlom v Paríži.

Ďalšie informácie:

Alexandra Piskunová

PR Coordinator – spokesperson

tel. 421 905 014 899

e-mail: alexandra.piskunova@orange.com


< Späť