itretisektor | TS: Výsledky májového e-testovania škôl
 • Dotačné programy Ministerstva práce

  finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
 • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

  spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
 • Zriadenie Krízového štábu pre organizácie NO

  na pomoc tretiemu sektoru došlo k zriadeniu Koordinačného krízového štábu pre nezidkové organizácie, viac v mimoriadnej správe.
 • Vláda schválila 9.4. zmeny k sociálnym službám

  už pripravujeme materiál, ktorý čoskoro uverejníme
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Výsledky májového e-testovania škôl

V období od 10. mája do 2. júna 2017 mali základné a stredné školy možnosť zadávať elektronické testy z databázy systému e-Test na školské overovanie úrovne vedomostí žiakov. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil pre školy ďalšie elektronické testy z vybraných predmetov, ktoré bolo možné využiť na ohodnotenie úrovne vedomostí svojich žiakov na konci školského roka.

Celkom sa do tohto testovania zapojilo 336 základných a 58 stredných škôl. Na ZŠ sa otestovalo 21 293 žiakov, na SŠ sa otestovalo 3 795, niektorí aj vo viacerých testoch.

Takto sa od 10. mája do 2. júna 2017 v systéme e-Test zrealizovalo viac ako 44 000 testov. Na základných školách bol najväčší záujem o testy z matematiky pre ôsmakov, z matematiky pre štvrtákov a zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 7. ročníka ZŠ (v každom bolo otestovaných vyše 5 000 žiakov). Najviac stredoškolákov sa otestovalo z anglického jazyka (takmer 1 500 žiakov).

Školám, ktoré sa zapojili do elektronických testovaní do 2. júna 2017, NÚCEM zašle prostredníctvom systému e-Test reporty s výsledkami ich žiakov do 19. júna 2017.

Pre veľký záujem škôl NÚCEM sprístupnil tieto testy v systéme e-Test aj v júni 2017. V systéme e-Test sú pre základné školy pripravené po dva testy pre štvrtákov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, pre žiakov 7. a 8. ročníka sú pripravené testy z matematiky, kombinatoriky, slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka úrovne A2. Žiaci stredných škôl sa môžu otestovať z anglického jazyka úrovne B1, slovenského jazyka a literatúry (morfológia a literatúra) a matematiky.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke E-testu.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 16.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť