itretisektor | TS: Stredné školy sa môžu zapojiť do projektu Európa začína na Lampeduse
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Stredné školy sa môžu zapojiť do projektu Európa začína na Lampeduse

Stredné školy a žiaci stredných škôl vo veku 16 – 18 rokov sa môžu prihlásiť do 2. ročníka medzinárodného podujatia Európa začína na Lampeduse, ktoré sa uskutoční v dňoch 30. 9. – 3. 10. 2017 na talianskom ostrove Lampedusa v Stredozemnom mori.

Cieľom aktivity je zapojiť žiakov stredných škôl z rôznych európskych krajín do vzdelávacích aktivít a diskusií týkajúcich sa otázok ľudských práv s osobitným zameraním na migráciu a práva utečencov a žiadateľov o azyl.

Stredné školy, ktoré majú záujem zúčastniť sa tohto podujatia, sa môžu prihlásiť najneskôr do 27. júna 2017 v súlade s podmienkami účasti, ktoré spolu s prihlasovacími formulármi (v anglickom jazyku) nájdete TU.

V prípade záujmu kontaktujte PhDr. Denisu Ďuranovú, národnú koordinátorku za SR v Európskej agentúre pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie, a to na adrese: denisa.duranova@statpedu.sk.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 19.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť