itretisektor | TS: Lepšie riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Lepšie riadenie odborného školstva pre potreby trhu práce budúcnosti

Na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa 20.06.2017 otvorilo zasadnutie riadiaceho výboru pre realizáciu projektu „Riadenie systému anticipácie európskych zručností na trhu práce – Prehľad Slovenskej republiky“.

Projekt realizuje Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania a prípravy (Cedefop) a je výsledkom spoločnej bilaterálnej spolupráce medzi Cedefopom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V riadiacom výbore projektu sa stretli zástupcovia slovenských inštitúcií s odborníkmi z Cedefopu. Práve oni v rámci projektu poskytnú na základe požiadaviek relevantných inštitúcií v SR a zamestnávateľov zastúpených v riadiacom výbore, know-how a odborné poradenstvo v oblasti riadenia zručností na trhu práce.

Uvedené aktivity smerujú k funkčnému prepojeniu jednotlivých inštitúcií v Slovenskej republiky v spolupráci v oblasti efektívneho prepojenia vzdelávania a požiadaviek zamestnávateľov na zručnosti zamestnancov.

Ministerstvo školstva predstavuje riadiaci článok projektu a taktiež hlavného koordinátora aktivít slovenských účastníkov projektu a odborníkmi z Cedefopu. Ukončenie aktivít projektu sa predpokladá na december 2018.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 23.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť