itretisektor | TS: Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 19. júna 2017 sa uskutočnilo 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Jedným z hlavných bodov zasadnutia bola nominácia zástupcu občianskej spoločnosti zo strany Rady vlády pre MNO do Rady pre štátnu službu. Do tejto funkcie bola nominovaná Katarína Staroňová.

Rada vlády pre MNO sa oboznámila so schválením Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018 (AP KROS) a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na roky 2017 – 2019 (AP OGP). Zástupcovia úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ďalej informovali o vybraných iniciatívach prebiehajúcich v rámci plnenia jednotlivých akčných plánov - napr. o výstupoch zo seminárov o financovaní MNO v rámci AP KROS, či o analýze zverejnených datasetov v rámci AP OGP.

Rada sa oboznámila aj o národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a o projekte technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF, ktoré úrad splnomocnenca začal realizovať.

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatým uznesením si môžete prečítať TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 26.06.2017

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, www.minv.sk


< Späť