itretisektor | TS: Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

TS: Zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

Dňa 19. júna 2017 sa uskutočnilo 12. zasadnutie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Jedným z hlavných bodov zasadnutia bola nominácia zástupcu občianskej spoločnosti zo strany Rady vlády pre MNO do Rady pre štátnu službu. Do tejto funkcie bola nominovaná Katarína Staroňová.

Rada vlády pre MNO sa oboznámila so schválením Akčného plánu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 – 2018 (AP KROS) a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku na roky 2017 – 2019 (AP OGP). Zástupcovia úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ďalej informovali o vybraných iniciatívach prebiehajúcich v rámci plnenia jednotlivých akčných plánov - napr. o výstupoch zo seminárov o financovaní MNO v rámci AP KROS, či o analýze zverejnených datasetov v rámci AP OGP.

Rada sa oboznámila aj o národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík a o projekte technickej pomoci Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF, ktoré úrad splnomocnenca začal realizovať.

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatým uznesením si môžete prečítať TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 26.06.2017

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, www.minv.sk


< Späť